Kiến thức

MISA tư vấn, hỗ trợ cho Trường như thế nào?

Trong suốt quá trình giảng dạy, nếu có bất kỳ khó khăn, vướng mắc nào, giảng viên có thể liên hệ với bộ...

Danh sách các Trường hợp tác treo banner MISA

Các Trường Đại học hợp tác treo banner MISA: ...

Lợi ích của Trường khi triển khai giảng dạy AMIS.VN

Hệ thống quản trị Doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN của MISA – là một trong những giải pháp tối ưu để nâng cao hiệu...

Trường có phải đầu tư cơ sở vật chất gì không?

AMIS.VN được xây dựng theo công nghệ điện toán đám mây, dữ liệu được đặt tại trung tâm dữ liệu (data center), người...

Trường có thể dạy những nghiệp vụ gì trên AMIS.VN?

Phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN là phần mềm giúp doanh nghiệp thực hiện các nghiệp vụ quản trị...

Thông tin tài khoản ngân hàng của Công ty Cổ phần...

Thông tin tài khoản ngân hàng theo từng văn phòng đại diện (VPĐD) của Công ty Cổ Phần MISA như sau: ...

Làm thế nào để cấp Giấy chứng nhận cho sinh viên?

Đểchứng nhận cho sinh viên đã hoàn thành khoá học về phần mềm AMIS.VN, tạo lợi thế cạnh tranh về kỹ năng thực...

Làm thế nào để tổ chức thi, đánh giá kết quả...

Để tổ chức thi đánh giá kết quả học phần mềm AMIS.VN cuối khóa học, giảng viên cần thực hiện các bước sau...

Hướng dẫn Sinh viên đăng ký AMIS.VN để thực hành

Để nhận MIỄN PHÍ phần mềm AMIS.VN, các bạn sinh viên chỉ cần thực hiện theo các bước hướng dẫn sau đây: ...

Làm thế nào để sinh viên thực hành AMIS.VN?

AMIS.VN là phần mềm online, vì vậy sinh viênchỉ cần đăng ký 1 tài khoảnđể có thể vừa thực hành tại lớp, vừa...

Giảng viên tổ chức giảng dạy trên AMIS.VN như thế nào?

Khi Trường nhận được domain chính thức chứa sẵn dữ liệu mẫu do MISA tài trợ giảng dạy, đồng thời Trường đã phân...