Kiến thức Kế toán AMIS.VN giải quyết công tác tài chính kế toán trong doanh nghiệp...

AMIS.VN giải quyết công tác tài chính kế toán trong doanh nghiệp như thế nào?

229
Quản trị tài chính kế toán là một trong những ứng dụng ưu việt nhất của Phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN giúp doanh nghiệp thực hiện được các nghiệp vụ kế toán như: Quản lý Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Thuế, Kho, TSCĐ, CCDC, Giá thành, Hợp đồng, Ngân sách, Cổ đông, Tổng hợp.

AMIS.VN là dịch vụ phần mềm kế toán Online theo công nghệ điện toán đám mây, người dùng có thể có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trên mọi thiết bị qua Internet.

Quản lý Quỹ
 • Giúp doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ thu, chi tiền mặt.
 • Có thể xem số dư tiền mặt tại quỹ theo từng loại tiền bất cứ lúc nào.
 • Tự động đối soát phát hiện chênh lệch giữa sổ chi tiết tiền mặt tại quỹ của kế toán và sổ quỹ của thủ quỹ, tự động xử lý chênh lệch thừa, thiếu sau khi kiểm kê.
 • Dự báo dòng tiền thu, chi giúp doanh nghiệp tối ưu vòng quay vốn.
 • Cho phép in phiếu thu, phiếu chi theo nhiều khổ giấy: A4, A5, theo nhiều loại giấy: Giấy thường, Giấy cuộn,…
 • Tiếp nhận các đề nghị tạm ứng, đề nghị thanh quyết toán trực tuyến từ các bộ phận để lập phiếu thu, phiếu chi giúp kế toán tiết kiệm được thời gian nhập liệu.
 • Cho phép hạch toán đa tiền tệ.
Ngân hàng
 • Cho phép doanh nghiệp theo dõi thu, chi và số dư tiền gửi của các tài khoản mở tại nhiều ngân hàng khác nhau.
 • Hỗ trợ kế toán đối chiếu sổ chi tiết tiền gửi với sổ phụ của ngân hàng để phát hiện chênh lệch.
 • Dự báo dòng tiền thu, chi giúp doanh nghiệp tối ưu vòng quay vốn.
 • Cung cấp các biểu mẫu uỷ nhiệm chi của nhiều ngân hàng để doanh nghiệp in trực tiếp từ phần mềm.
 • Tiếp nhận các đề nghị tạm ứng, đề nghị thanh quyết toán trực tuyến từ các bộ phận để lập Uỷ nhiệm chi giúp kế toán tiết kiệm được thời gian nhập liệu.
 • Cho phép hạch toán đa tiền tệ.
Mua hàng
 • Giúp doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ: mua hàng trong nước, nhập khẩu, mua dịch vụ, mua hàng qua kho, không qua kho, hoá đơn về trước hàng về sau, hàng về trước hoá đơn về sau, mua hàng có chiết khấu, trả lại hàng mua, giảm giá hàng mua.
 • Theo dõi công nợ phải trả theo hoá đơn, theo hợp đồng, theo nhà cung cấp, công nợ đến hạn thanh toán, công nợ quá hạn thanh toán.
 • Tự động phân bổ chi phí mua hàng (vận chuyển, bốc dỡ,…) cho từng mặt hàng theo nhiều tiêu chí: số lượng, giá trị, hoặc do kế toán tự xác định.
 • Từ hoá đơn mua hàng, kế toán có thể lập Phiếu nhập kho để chuyển cho kế toán kho.
 • Cho phép doanh nghiệp theo dõi tình hình thực hiện các đơn mua hàng, hợp đồng mua hàng, bảng kê mua hàng, thống kê mua hàng theo nhân viên, theo nhà cung cấp,…
Bán hàng
 • Giúp doanh nghiệp thực hiện tất cả nghiệp vụ bán hàng trong nước, xuất khẩu, bán đại lý, bán hàng chưa thu tiền, bán hàng thu tiền ngay, giảm giá, trả lại hàng bán, bán hàng kèm quà tặng.
 • Kết nối với phần mềm Quản trị Bán hàng AMIS.VN để nhận các yêu cầu xuất hoá đơn của nhân viên kinh doanh giúp kế toán không phải nhập lại thông tin khi xuất hoá đơn bán hàng.
 • Xuất hoá đơn bán hàng dựa trên các Phiếu xuất kho đã lập trước đó.
 • Theo dõi công nợ phải thu theo hoá đơn, đơn hàng, hợp đồng, khách hàng, nhân viên, theo thị trường,… công nợ đến hạn thu, công nợ quá hạn thu, tính lãi nợ quá hạn.
 • Giúp doanh nghiệp quản lý chặt chẽ tình hình sử dụng hoá đơn tài chính theo đúng Nghị định 51/2010/NĐ-CP, Thông tư 153/2010/TT-BTC.
 • Cho phép thiết lập chính sách giá bán theo từng khách hàng, từng nhóm khách hàng, theo số lượng.
 • Cho phép thiết lập chính sách chiết khấu thương mại cho từng mặt hàng.
 • Cho phép chiết khấu thanh toán cho từng hoá đơn.
 • Doanh nghiệp dễ dàng quản trị tổng số lượng bán của từng mặt hàng, doanh số theo nhân viên, cửa hàng, chi nhánh, toàn công ty, doanh số theo khách hàng, doanh số theo thị trường, doanh số theo mặt hàng, chi phí hoa hồng, chi phí bán hàng khác, chiết khấu, giảm giá, công nợ,…
 • Ngoài ra, phần mềm còn giúp kế toán lập và in các báo giá, đơn đặt hàng, hợp đồng để gửi cho khách hàng. Khi khách hàng đồng ý mua hàng thì kế toán tái sử dụng thông tin để xuất hoá đơn mà không phải nhập lại.
Thuế
 • Giúp doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ: Lập tờ khai và phụ lục cho các loại thuế GTGT,TNDN,TTĐB và thực hiện các nghiệp vụ khấu trừ thuế, quyết toán thuế, nộp thuế.
 • Tự động lập Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào, bán ra, Tờ khai thuế và Phụ lục từ các chứng từ mua hàng, bán hàng.
 • Hàng tháng, phần mềm sẽ tự động khấu trừ thuế GTGT đầu vào, đầu ra để xác định số thuế phải nộp hay được hoàn lại.
 • Khi quyết toán thuế TNDN, phần mềm tự động xác định số thuế TNDN cần phải nộp hay được hoàn lại.
 • Tất cả tờ khai, Phụ lục, Báo cáo tài chính đều có mã vạch theo đúng quy định của cơ quan thuế. Đặc biệt, doanh nghiệp có thể nộp báo cáo thuế qua mạng trực tiếp từ phần mềm đến cơ quan thuế qua dịch vụ MTAX.VN

Kho
 • Giúp doanh nghiệp thực hiện tất cả nghiệp vụ nhập kho, xuất kho, chuyển kho, lắp ráp tháo dỡ, tính giá xuất kho, kiểm kê kho.
 • Cho phép thực hiện tính giá xuất kho theo nhiều phương pháp: Bình quân cuối kỳ, Bình quân tức thời, Nhập trước xuất trước, Đích danh.
 • Cho phép quản lý hàng hoá theo mã quy cách, số lô, hạn dùng, cảnh báo số lượng tồn kho tối thiểu.
 • Doanh nghiệp có thể quản lý VTHH theo nhiều cấp độ từ hàng hoá chi tiết đến nhóm hàng hoá, chủng loại hàng hoá. Vd: Quản lý Ôtô theo nhiều cấp độ: Dòng xe Toyota Camry – Đời xe 2012, 2013 – Phiên bản 2.0E, 2.5G, 2.5Q – Hộp số tự động, hộp số sàn – Màu thân xe: Màu đỏ, Màu Xám, Màu trắng, Màu đen, Màu xanh biển, Màu Bạc – Công suất 178 mã lực tại 6.000 vòng/ phút hoặc 145 mã lực tại 6.000 vòng/ phút, …
 • Cho phép kế toán nhập kho VTHH theo đơn vị tính này và xuất ra theo đơn vị tính khác. Ví dụ: Nhập kho theo đơn vị thùng nhưng khi xuất ra bán tính theo đơn vị lon, tỷ lệ 1 thùng = 24 lon.
 • Cho phép kế toán xuất kho hàng loạt NVL để sản xuất n thành phẩm theo định mức NVL đã khai báo giúp kế toán kiểm soát được việc xuất kho đúng định mức quy định và tiết kiệm thời gian chọn từng NVL khi lập Phiếu xuất kho.
 • Cho phép kế toán kho, thủ kho tiếp nhận những yêu cầu nhập kho, xuất kho của kế toán bán hàng, kế toán mua hàng giúp tiết kiệm thời gian không phải nhập liệu lại.
 • Định kỳ, cho phép kế toán kho và thủ kho thực hiện kiểm kê kho nhằm phát hiện chênh lệch giữa sổ kế toán và thực tế. Nếu phát hiện mất mát, thừa hoặc bị giảm chất lượng thì kế toán có thể điều chỉnh số lượng hoặc giá trị của VTHH.
 • Cho phép doanh nghiệp xem được báo cáo nhập, xuất, tồn theo từng VTHH, từng kho, theo mã quy cách, số lô, hạn dùng. Giúp kế toán kiểm soát việc cấp phát nguyên vật liệu có đúng định mức không.

TSCĐ
 • Giúp doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ: Ghi tăng, Đánh giá lại, Điều chuyển, Tính khấu hao, Ghi giảm và Kiểm kê tài sản.
 • Tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng, linh hoạt chọn ngày bắt đầu tính khấu hao để tính số tiền khấu hao chính xác đến từng ngày.
 • Tự động xác định tỷ lệ tính khấu hao cho từng TSCĐ, tự động trích khấu hao cho toàn bộ TSCĐ theo quý, năm.
 • Phân bổ chi phí khấu hao theo từng đối tượng tập hợp chi phí để tính giá thành.
 • Định kì, kế toán in được danh sách tài sản để đối chiếu với cán bộ quản lý tài sản và kiểm đếm trong thực tế nhằm phát hiện chênh lệch. Nếu phát hiện tài sản mất mát hoặc hư hỏng, Kế toán có thể thực hiện việc xử lý chênh lệch bằng cách lập chứng từ ghi giảm ngay trên biên bản kiểm kê.
 • Đánh giá lại tài sản khi nâng cấp, sửa chữa lớn, tháo dỡ một hay một số bộ phận tài sản, xác định giá trị doanh nghiệp khi liên doanh, góp vốn, chia tách, hợp nhất, giải thể, cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp kê biên tài sản.

CCDC
 • Giúp doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghiệp vụ CCDC: Ghi tăng, điều chuyển, phân bổ, ghi giảm, kiểm kê CCDC theo từng phòng ban.
 • Cho phép phân bổ chi phí một lần hoặc nhiều lần cho từng CCDC theo từng đối tượng tập hợp chi phí để tính giá thành.
 • Cho phép kế toán dễ dàng điều chuyển CCDC từ phòng ban này sang phòng ban khác, điều chỉnh số lượng khi phát hiện mất mát, hư hỏng.
 • Định kì, kế toán in được danh sách CCDC để đối chiếu với cán bộ quản lý CCDC và kiểm đếm trong thực tế nhằm phát hiện chênh lệch. Nếu phát hiện CCDC mất mát hoặc hư hỏng, Kế toán có thể thực hiện việc xử lý chênh lệch bằng cách lập chứng từ ghi giảm ngay trên biên bản kiểm kê.
Giá thành
 • Đáp ứng tốt nghiệp vụ tính giá thành cho doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực: Sản xuất, Xây dựng, Dịch vụ.
 • Tự động tổng hợp chi phí trực tiếp, phân bổ chi phí gián tiếp cho nhiều đối tượng tập hợp chi phí theo nhiều tiêu chí (Nguyên vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp), tự động kết chuyển chi phí sản xuất.
 • Đánh giá sản phẩm dở dang theo nhiều phương pháp: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí vật liệu chính, khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương, chi phí sản xuất định mức.
 • Tính giá thành theo nhiều phương pháp: Giản đơn, Hệ số, Tỷ lệ, Phân bước liên tục, Phân bước song song, Định mức cho từng sản phẩm. Tự động nghiệm thu công trình, đơn hàng, hợp đồng.
 • Cho phép cập nhật giá thành từng sản phẩm cho những lần nhập kho trước đó.

Hợp đồng
 • Theo dõi tiến trình thực hiện từng dự án, từng hợp đồng: ai thực hiện, tiến độ, tổng giá trị, giá trị thanh lý, công nợ, tình trạng xuất hoá đơn, dự kiến chi, lãi lỗ,…
 • Lập hợp đồng bán dựa trên các đơn đặt hàng đã lập trước đó, xuất hoá đơn bán hàng từ hợp đồng bán giúp kế toán không mất thời gian nhập lại thông tin.
 • Kết nối với ứng dụng quản trị bán hàng AMIS.VN để nhận toàn bộ thông tin hợp đồng của nhân viên kinh doanh giúp kế toán không phải nhập lại hợp đồng.

Ngân sách
 • Lập dự toán thu, dự toán chi ngân sách theo tháng, năm chi tiết các đầu mục cho từng chi nhánh, phòng ban giúp kế toán kiểm soát tốt định mức chi tiêu của doanh nghiệp.
 • Lập yêu cầu cấp kinh phí, phê duyệt yêu cầu và cấp phát ngân sách theo từng phòng ban, chi nhánh.
 • Tự động cảnh báo khi chi quá định mức ngân sách.
 • Kiểm soát việc chi tiêu của chi nhánh, phòng ban, dự báo các khoản chi phí biến động ngoài dự toán giúp doanh nghiệp điều chuyển luồng tiền tối ưu, hiệu quả.

Cổ đông
 • Quản lý thông tin các cổ đông hiện hữu và số lượng cổ phần sở hữu của từng cổ đông.
 • Quản lý thông tin các đợt phát hành cổ phần mới: ngày phát hành, loại cổ phần phát hành, số lượng, giá phát hành,…
 • Quản lý tình hình chuyển nhượng cổ phiếu của các nhà đầu tư.
 • Quản lý tình hình chia cổ tức và chi trả cổ tức hàng năm.

Tổng hợp
 • Cho phép kế toán thực hiện các nghiệp vụ khác: hạch toán chi phí lương, điều chỉnh thuế GTGT, lập chứng từ ghi sổ, tính tỷ giá xuất quỹ, xử lý chênh lệch tỷ giá, đánh giá lại ngoại tệ cuối năm,…
 • Kết nối với ứng dụng quản trị nhân sự của AMIS.VN để tự động hạch toán chi phí lương, bảo hiểm, thu nhập cá nhân giúp kế toán không phải tính toán và nhập liệu trên phần mềm.
 • Tự động kết chuyển lãi lỗ để xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • Cho phép kế toán tổng hợp kiểm tra báo cáo, sổ kế toán tổng hợp và chi tiết. Nếu phát hiện sai sót có thể tìm đến chứng từ sai sót để chỉnh sửa một cách nhanh nhất.
 • Kế toán tổng hợp có thể kiểm tra toàn bộ sổ sách, báo cáo của doanh nghiệp trực tiếp trên màn hình tổng hợp. Có thể mở ngay chứng từ hạch toán để điểu chỉnh thông tin nhằm đảm bảo số liệu được đúng đắn và hợp lý.
 • Cho phép khoá sổ kế toán để báo cáo, sổ sách đã nộp không bị thay đổi số liệu.