Kế toán bán hàng và công nợ phải thu trong phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN

Ngoài thỏa mãn nhu cầu tác nghiệp thì có được gì thêm hay không?
Chi phí đầu tư có phù hợp với khả năng tài chính DN không?
Cộng đồng người sử dụng đánh giá sao?
Chất lượng sản phẩm/dịch vụ ra sao?
Sản phẩm này so với các sản phẩm khác thì có ưu điểm gì nổi bật?
Công tác bảo hành, bảo trì, hỗ trợ sau bán hàng ra sao?
Tôi muốn mua thì phải làm thế nào?
Quá trình triển khai sản phẩm này diễn ra như thế nào?

Phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN giúp doanh nghiệp thực hiện các nghiệp vụ bán hàng từ bán việc lập báo giá, tiếp nhận đơn đặt hàng, hợp đồng của khách hàng đến việc xuất hóa đơn bán sản phẩm/dịch vụ, theo dõi, hạch toán các khoản chiết khấu, giảm giá, hàng bán bị trả lại, bán hàng kèm quà tặng,…

Phần mềm cho phép doanh nghiệp quản lý tình hình sử dụng hóa đơn, in hóa đơn trực tiếp từ phần mềm, tuân thủ đúng Nghị định 51/2010/NĐ-CP, Thông tư 153/2010/TT-BTC, Thông tư 39/2013/TT-BTC.

Giám đốc và Kế toán dễ dàng quản trị tình hình bán hàng theo từng Chi nhánh, Phòng kinh doanh, Nhân viên kinh doanh hoặc xem các báo cáo bán hàng theo sản phẩm, nhóm sản phẩm, thị trường.

Đặc biệt, phần mềm cho phép kế toán tiếp nhận trực tiếp các yêu cầu xuất hoá đơn từ nhân viên kinh doanh giúp kế toán không phải nhập lại các thông tin khi xuất hoá đơn.

1. Đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ: Bán hàng trong nước, bán hàng xuất khẩu, bán qua đại lý, bán hàng thu tiền ngay, bán hàng chưa thu tiền, bán hàng có chiết khấu, giảm giá, Hàng bán bị trả lại, bán hàng kèm quà tặng,…

Kế toán bán hàng lập đầy đủ các loại chứng từ bán hàng

Kế toán xuất được hoá đơn giảm giá hàng bán

2. Quản lý chặt chẽ tình hình sử dụng hóa đơn, tuân thủ theo đúng Nghị định 51/2010/NĐ-CP, Thông tư 153/2010/TT-BTC, Thông tư 39/2013/TT-BTC. Doanh nghiệp có thể thiết kế các mẫu hóa đơn theo đặc thù của doanh nghiệp, thông báo phát hành và in trực tiếp các hoá đơn tự in, đặt in hoặc hóa đơn điện tử.

3. Giám đốc và kế toán dễ dàng xem các báo cáo, biểu đồ doanh số bán hàng theo: Mặt hàng, nhân viên bán hàng, nhóm/phòng kinh doanh, cửa hàng, chi nhánh, toàn công ty, thị trường, khách hàng, nhóm khách hàng


Nắm bắt doanh số bán hàng từng văn phòng

Xem nhanh doanh số bán hàng theo từng bộ phận kinh doanh


Nắm được tổng doanh số bán hàng tất cả khách hàng và chi tiết từng khách hàng

Nắm được tổng doanh số bán hàng tất cả các mặt hàng và chi tiết từng mặt hàng

4. Giúp kế toán theo dõi tốt công nợ phải thu:
Giúp doanh nghiệp đánh giá được tình trạng nợ (nợ bình thường/ nợ quá hạn/ nợ khó đòi) nào đang chiếm tỷ trọng cao

Thống kê công nợ phải thu của khách hàng những khoản nợ sắp đến hạn, quá hạn phải thu khách hàng để kế toán có kế hoạch, phương án thu hồi công nợ.

Báo cáo tổng số nợ phải thu theo khách hàng, nhân viên bán hàng, thị trường, số nợ phải thu theo từng hóa đơn, hợp đồng, đơn hàng và sản phẩm.

Nắm được tình hình tổng nợ DN phải thu và tình hình nợ phải thu chi tiết từng khách hàng

Nắm chi tiết tình hình công nợ phải thu từng khách hàng theo từng hoá đơn

Nắm được tình hình công nợ phải thu theo từng hợp đồng bán
Cho kế toán biết công nợ nào đã xuất hóa đơn nhưng chưa thu được tiền
Giúp doanh nghiệp đánh giá được tình trạng nợ (nợ bình thường/ nợ quá hạn/ nợ khó đòi) nào đang chiếm tỷ trọng cao

5. Có đầy đủ các mẫu chứng từ, báo cáo chi tiết, tổng hợp bán hàng, tình hình thực hiện công nợ phải thu… theo đúng quy định của nhà nước

6. Giúp kế toán hạch toán và theo dõi các chi phí bán hàng, chi phí hoa hồng, chi phí chiết khấu, quà tặng khuyến mại,…Thiết lập các chính sách chiết khấu thương mại cho từng mặt hàng hoặc chiết khấu thanh toán cho từng hóa đơn, thiết lập chính sách giá bán theo từng khách hàng hoặc nhóm khách hàng.

7. Kế toán có thể tiếp nhận các đề nghị cấp hóa đơn từ nhân viên kinh doanh giúp kế toán không phải nhập lại thông tin khi xuất hoá đơn bán hàng.

8. AMIS.VN giúp kế toán lập và in các báo giá, đơn đặt hàng, hợp đồng để gửi cho khách hàng. Khi khách hàng đồng ý mua hàng thì kế toán kế thừa thông tin của báo giá, đơn đặt hàng để lập hóa đơn bán hàng mà không phải nhập lại. Ngoài ra, kế toán có thể xuất hoá đơn bán hàng dựa trên các Phiếu xuất kho đã lập trước đó.

Quỹ Ngân hàng Mua hàng Bán hàng
Kho Hợp đồng Tài sản cố định Công cụ dụng cụ
Giá thành Thuế Ngân sách Tổng hợp