Giải pháp quản lý Công cụ dụng cụ của doanh nghiệp trên phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN

Công cụ dụng cụ (CCDC) là một phần không thể thiếu trong bất kỳ doanh nghiệp nào. Việc tổ chức quản lý tốt CCDC giúp cho doanh nghiệp khai thác tốt nguồn vốn của mình, đem lại hiệu quả kinh doanh cao hơn.

Phân hệ CCDC giúp gì cho doanh nghiệp?

1. Giúp doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghiệp vụ CCDC:
  • Ghi tăng CCDC

  • Điều chuyển
  • Phân bổ


  • Ghi giảm


  • Kiểm kê CCDC theo từng phòng ban.
2. Cho phép phân bổ chi phí một lần hoặc nhiều lần cho từng CCDC theo từng đối tượng tập hợp chi phí để tính giá thành.

3. Cho phép kế toán dễ dàng điều chuyển CCDC từ phòng ban này sang phòng ban khác, điều chỉnh số lượng khi phát hiện mất mát, hư hỏng.

4. Định kì, kế toán in được danh sách CCDC để đối chiếu với cán bộ quản lý CCDC và kiểm đếm trong thực tế nhằm phát hiện chênh lệch. Nếu phát hiện CCDC mất mát hoặc hư hỏng, Kế toán có thể thực hiện việc xử lý chênh lệch bằng cách lập chứng từ ghi giảm ngay trên biên bản kiểm kê.

Quỹ Ngân hàng Mua hàng Bán hàng
Kho Hợp đồng Tài sản cố định Công cụ dụng cụ
Giá thành Thuế Ngân sách Tổng hợp