Hạch toán, quyết toán và nộp tờ khai thuế bằng phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN

Ngoài thỏa mãn nhu cầu tác nghiệp thì có được gì thêm hay không?
Chi phí đầu tư có phù hợp với khả năng tài chính DN không?
Cộng đồng người sử dụng đánh giá sao?
Chất lượng sản phẩm/dịch vụ ra sao?
Sản phẩm này so với các sản phẩm khác thì có ưu điểm gì nổi bật?
Công tác bảo hành, bảo trì, hỗ trợ sau bán hàng ra sao?
Tôi muốn mua thì phải làm thế nào?
Quá trình triển khai sản phẩm này diễn ra như thế nào?

Theo quy định của Tổng Cục Thuế, hàng tháng các doanh nghiệp phải thực hiện việc lập báo cáo và kê khai thuế. Kết thúc năm tài chính, các doanh nghiệp sẽ phải thực hiện việc quyết toán thuế. Hiện nay nhiều doanh nghiệp vẫn đang mất khá nhiều thời gian và công sức để lập báo cáo và kê khai thuế, thậm chí có nhiều doanh nghiệp phải sửa đi sửa lại nhiều lần hoặc bị trễ hạn kê khai thuế.

AMIS.VN giúp kế toán dễ dàng hạch toán các nghiệp vụ thuế, tự động lập tờ khai, báo cáo thuế một cách nhanh chóng và chính xác và đặc biệt cho phép doanh nghiệp kê khai thuế qua mạng trực tiếp từ phần mềm.

1. Hạch toán các nghiệp vụ thuế
Đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ: Thuế GTGT, Thuế TTĐB, Thuế TNDN, Thuế Nhập khẩu, Thuế Xuất khẩu,Thuế Tài nguyên, Thuế môn bài,…

Hạch toán đầy đủ thuế Nhập khẩu, TTĐB, thuế GTGT trên hoá đơn nhập khẩu

2. Tự động lập tờ khai và các báo cáo thuế có mã vạch
Tự động lập Bảng kê hoá đơn hàng hoá, dịch vụ mua vào, bán ra chịu thuế GTGT, TTĐB hàng tháng.

Tự động lập Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ bán ra PL 01-1/GTGT


Tự động lập Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào PL 01-2/GTGT

Tự động lập Tờ khai thuế GTGT khấu trừ tháng, Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư, Tờ khai thuế TTĐB, Tờ khai thuế TNDN tạm tính, Tờ khai quyết toán thuế TNDN,… và các phụ lục kèm theo tờ khai.


Lập tờ khai thuế kèm theo các phụ lục hàng tháng nhanh chóngTự động lập Tờ khai thuế GTGT (Mẫu số 01/GTGT)


T
ự động lập Bảng phân bổ GTGT của HHDV mua vào được khấu trừ theo tháng PL 01-4A/GTGT


Tự động lập tờ khai thuế TNDN tạm tính (01A/TNDN)

Tích hợp mã vạch theo đúng quy định của Tổng Cục Thuế trên tất cả các báo cáo, tờ khai thuế.


Tờ khai thuế GTGT có mã vạch


Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ bán ra


Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào

Tự động khấu trừ thuế GTGT đầu vào, đầu ra để xác định số thuế phải nộp hay được hoàn lại.


Tự động khấu trừ thuế GTGT đầu vào, đầu ra


Tự động xác định số thuế phải nộp nhanh chóng


3. Kê khai thuế qua mạng trực tiếp từ phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN
Ngày 23/01/2013, MISA chính thức được Tổng Cục Thuế cấp giấy phép chứng nhận MISA đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kê khai thuế qua mạng (TVAN) theo Quyết định số 01/GCN – TCT. Vì vậy, AMIS.VN được kết nối trực tiếp với cơ quan thuế để doanh nghiệp nộp các tờ khai thuế hàng tháng rất tiện lợi và nhanh chóng. Doanh nghiệp không cần phải đến cơ quan thuế, có thể nộp tờ khai thuế bất cứ lúc nào, nhận ngay kết quả sau khi nộp, tra cứu lại các tờ khai đã nộp dễ dàng.

MTAX.VN là DV kê khai thuế qua mạng đã được Tổng cục Thuế cấp giấy phép chứng nhận

AMIS.VN là phần mềm kế toán duy nhất tại Việt Nam cho phép nộp thẳng báo cáo thuế đến cơ quan thuế.


Tiện ích đối với các doanh nghiệp kê khai thuế qua mạng MTAX.VN

4. Tự động quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm

Cuối mỗi quý, sau khi xác định được kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phần mềm sẽ tự động lập Tờ khai thuế TNDN tạm tính theo mẫu số 01A/TNDN, 01B/TNDN để doanh nghiệp kê khai với cơ quan thuế.
Kết thúc năm tài chính, dựa trên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cả năm, phần mềm tự động lập sẵn tờ khai quyết toán thuế TNDN (Mẫu số 03/TNDN) kèm theo các phụ lục(03-1A/TNDN: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, 03-2A/TNDN: Chuyển lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh). Kế toán nhanh chóng in được bộ báo cáo quyết toán thuế để nộp cho cơ quan thuế.

Tờ khai quyết toán Thuế TNDN năm 03/TNDN


Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Ngoài ra, phần mềm quản trị doanh nghiệp AMIS.VN còn cho phép lập các tờ khai quyết toán thuế Tài nguyên, Thuế TNCN,…

Quỹ Ngân hàng Mua hàng Bán hàng
Kho Hợp đồng Tài sản cố định Công cụ dụng cụ
Giá thành Thuế Ngân sách Tổng hợp