Kiến thức Kế toán Dùng thử phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN như...

Dùng thử phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN như thế nào?

348
Xem tài liệu chi tiết về sản phẩm ở đâu?
Khách hàng cần xem tài liệu giới thiệu chi tiết về AMIS.VN cũng như từng tác nghiệp của phần mềm, có thể xem chi tiết tại:
(Các link dẫn)
Đăng ký dùng thử thế nào?
Khách hàng có thể đăng ký dùng thử TẠI ĐÂY
Khi đăng ký thành công, email kích hoạt sẽ được gửi vào địa chỉ mà khách hàng đăng ký. Nếu check inbox không thấy email, khách hàng nên kiểm tra trong mục Spam.

Bản dùng thử và dùng thật có gì khác nhau? Dùng thử một thời gian mới đăng ký dùng thật thì dữ liệu đã nhập có chuyển sang được không?

Dùng thử và dùng thật AMIS.VN không khác gì nhau. Dùng thử AMIS.VN chỉ là việc giới hạn thời gian sử dụng của khách hàng. Chính vì thế mà sau khi đã dùng thử mà khách hàng đăng ký dùng thật thì mọi dữ liệu đã nhập sẽ được giữ nguyên.