Ứng dụng kế toán online trong AMIS.VN – Giúp gì cho các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực dược phẩm trong công tác quản trị tài chính kế toán

Phim này giới thiệu cho quý vị biết đươc ng dụng kế toán onlinephần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất – AMIS.VN đáp ứng được các nghiệp vụ đặc thù của các doanh nghiêp thuộc lĩnh vực dược phẩm như: quản lý VTHH theo số lô, hạn dùng, hãng sản xuất, đơn vị tính, tính giá xuất kho, quản lý hàng tồn kho, doanh thu, công nợ …

AMIS.VN Giúp gì cho doanh nghiệp trong lĩnh vực dược phẩm from MISA JSC

Để xem phim giới thiệu các lĩnh vực khác trên phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất – AMIS.VN vui lòng bấm vào đây.