Ứng dụng kế toán online trong AMIS.VN – Giúp gì cho các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thiết bị văn phòng, điện tử … trong công tác quản trị tài chính kế toán

Phim này giới thiệu cho quý vị biết đươc phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất – AMIS.VN đáp ứng được các nghiệp vụ đặc thù của các doanh nghiêp thuộc lĩnh vực thiết bị văn phòng, điện tử … như: quản lý VTHH theo chủng loại: xuất xứ, hãng sản xuất, model, mã vạch; quản lý lắp ráp, tháo dỡ các thiết bị; quản lý hàng tồn kho, doanh thu, công nợ …

AMIS.VN Giúp gì cho các doanh nghiệp thuốc lĩnh vực thiết bị from MISA JSC

Để xem phim giới thiệu các lĩnh vực khác trên phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất – AMIS.VN vui lòng bấm vào đây.