Kiến thức Chính sách tài trợ AMIS.VN cho Trường như thế nào?

Chính sách tài trợ AMIS.VN cho Trường như thế nào?

428

Khi hợp tác với MISA, Trường sẽ nhận được phần mềm hệ thống quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN để giảng dạy cho sinh viên hoàn toàn MIỄN PHÍ kèm theo các tài liệu giúp giảng viên giảng dạy cụ thể:

  • 1 domain để Trường giảng dạy với thời gian sử dụng là vô thời hạn (hằng năm MISA sẽ đề nghị Trường xác nhận việc giảng dạy để gia hạn thời gian sử dụng thông qua điện thoại hay email), dung lượng tối đa được sử dụng là 3GB. Hết thời hạn 1 năm, nếu Trường còn giảng dạy thì MISA sẽ gia hạn tiếp thời gian sử dụng.

  • 5 domain để Trường tổ chức thi đánh giá kết quả thực hành của sinh viên cuối khóa học.

  • Tài liệu, phim hướng dẫn sử dụng phần mềm AMIS.VN, Tài liệu giảng dạy, Bài tập thực hành, Đề thi.

  • Tham dự các khoá tập huấn tập trung để MISA đào tạo cho đội ngũ giảng viên của Trường sử dụng thành thạo phần mềm các công cụ giảng dạy có liên quan.

  • Tư vấn hỗ trợ trong suốt quá trình giảng dạy.

Sinh viên sẽ được thực hành phần mềm hoàn toàn MIỄN PHÍ kèm các tài liệu hỗ trợ thực hành và giấy chứng nhận, cụ thể:

  • Mỗi sinh viên được tạo 1 domain để thực hành, thời gian sử dụng là 6 tháng, dung lượng tối đa được sử dụng là 300MB.

  • Được khai thác sử dụng các tài liệu, phim hướng dẫn sử dụng phần mềm, bài tập thực hành.

  • Được cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học sử dụng phần mềm MISA.

  • Được xem xét tuyển dụng vào làm việc tại MISA khi MISA có nhu cầu tuyển dụng.

  • Được MISA hỗ trợ giới thiệu công việc khi những doanh nghiệp khách hàng của MISA có nhu cầu tuyển dụng.