Kiến thức Làm thế nào để Trường nhận được tài trợ AMIS.VN?

Làm thế nào để Trường nhận được tài trợ AMIS.VN?

434

Để nhận được Phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN giảng dạy cho sinh viên, Quý Trường/Trung tâm chỉ cần thực hiện 2 bước đơn giản sau đây:


1/ Ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác

Nhằm đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của Trường và MISA trong quá trình hợp tác, 2 bên cần thực hiện việc ký Biên bản ghi nhớ hợp tác. Quý Trường vui lòng lấy mẫu Biên bản ghi nhớ hợp tác và Phiếu đăng ký chuyển giao AMIS.VN tại đây, điền đầy đủ thông tin, ký đóng dấu và gửi về cho MISA theo thông tin địa chỉ trên mẫu Biên bản ghi nhớ hợp tác.


2/ Nhận bàn giao sản phẩm, tài liệu giảng dạy và đào tạo hướng dẫn sử dụng

Ngay sau khi nhận được Biên bản ghi nhớ hợp tác và Phiếu đăng ký chuyển giao AMIS.VN, MISA sẽ tiến hành cấp tài nguyên và bàn giao sản phẩm, tài liệu cho Trường, gồm:

  • 1 domain để Trường giảng dạy với thời gian sử dụng là 1 năm, dung lượng tối đa được sử dụng là 3GB. Hết thời hạn 1 năm, nếu Trường còn giảng dạy thì MISA sẽ gia hạn tiếp thời gian sử dụng.

  • 5 domain để Trường tổ chức thi đánh giá kết quả thực hành của sinh viên cuối khóa học.

  • Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm AMIS.VN, Tài liệu giảng dạy, Bài tập thực hành, Phim hướng dẫn, Đề thi,…. (xem danh sách tài liệu tại đây)

MISA sẽ tổ chức tập huấn tập trung MIỄN PHÍ để hướng dẫn sử dụng phần mềm AMIS.VN tại trụ sở VP MISA. Hoặc MISA sẽ đến trụ sở của Trường để hướng dẫn sử dụng theo yêu cầu (có tính phí).