Kiến thức Mẫu biên bản ghi nhớ hợp tác giữa MISA và các Trường

Mẫu biên bản ghi nhớ hợp tác giữa MISA và các Trường

817

Nhằm đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của Trường và MISA trong quá trình hợp tác, 2 bên cần thực hiện việc ký Biên bản ghi nhớ hợp tác. Quý Trường vui lòng lấy mẫu Biên bản ghi nhớ hợp tác và Phiếu đăng ký chuyển giao AMIS.VN tại đây, điền đầy đủ thông tin, ký đóng dấu và gửi về cho MISA theo thông tin địa chỉ trên mẫu Biên bản ghi nhớ hợp tác.

Mẫu biên bản ghi nhớ hợp tác (BBGNHT) giữa MISA và Trường:

  • Mẫu BBGNHT dành cho Trường nằm trên địa bàn từ Quảng Bình trở ra ( Văn phòng MISA Hà Nội phụ trách): tại đây

  • Mẫu BBGNHT dành choTrường thuộc địa bàn 05 tỉnh Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi ( Văn phòng MISA Đà Nẵng phụ trách): tại đây

  • Mẫu BBGNHT dành choTrường thuộc địa bàn 05 tỉnh Đăk Lăk, Đăk Nông, Gia Lai, Kon Tum ( Văn phòng MISA Buôn Mê Thuột phụ trách): tại đây

  • Mẫu BBGNHT dành choTrường nằm trên địa bàn từ Bình Định trở vào ( Văn phòng MISA Hồ Chí Minh phụ trách): tại đây

  • Mẫu BBGNHT dành choTrường thuộc địa bàn 07 tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Cần Thơ, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh ( Văn phòng MISA Cần Thơ phụ trách): tại đây

Thông tin liên hệ với các Văn phòng MISA để hỗ trợ Trường: Tại đây