Hướng dẫn Sinh viên đăng ký AMIS.VN để thực hành

Để nhận MIỄN PHÍ phần mềm AMIS.VN, các bạn sinh viên chỉ cần thực hiện theo các bước hướng dẫn sau đây:

1/ Đăng nhập vào http://www.amisedu.vn/, chọn “Đăng ký tài khoản”2/ Điền đầy đủ thông tin để đăng ký tài khoản


3/ Vào email để xác nhận tài khoản và nhận thông tin tài khoản, mật khẩu đăng nhập phần mềm4/ Hệ thống tự động cấp tài khoản cho sinh viên thực hành với thời gian sử dụng là 6 tháng, dung lượng tối đa được sử dụng là 300 MB. Hết thời hạn 6 tháng, phần mềm tự động cắt tài khoản sử dụng.5/ Đăng nhập vào AMIS.VN để sử dụngSinh viên có thể tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm AMISEDU.VN tại đây