Làm thế nào để cấp Giấy chứng nhận cho sinh viên?

Đểchứng nhận cho sinh viên đã hoàn thành khoá học về phần mềm AMIS.VN, tạo lợi thế cạnh tranh về kỹ năng thực hành thực tế khi tốt nghiệp xin việc làm, Trường/Trung sẽ phối hợp với MISA để cấp chứng nhận cho sinh viên.
Các bước thực hiện
như sau:

  • Gửi Phiếu yêu cầu cấp giấy chứng nhận và Danh sách sinh viên được cấp giấy chứng nhận (do Hiệu trưởng hoặc Trưởng Khoa ký tên, đóng dấu) cho MISA bằng hình thức: Scan gửi email / fax/ bưu điện. Lấy mẫu tại đây.

  • Thanh toán chi phí in và đóng dấu giấy chứng nhận (100.000đ/1 GCN) cho MISA theo thông tin tài khoản tại đây.

  • Trong vòng 7 ngày, MISA sẽ cấp giấy chứng nhận và gửi cho Trường cấp cho sinh viên.