Kiến thức AMIS.VN đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ Quản trị Doanh nghiệp

AMIS.VN đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ Quản trị Doanh nghiệp

440

Phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN là dịch vụ phần mềm giúp doanh nghiệp thực hiện các nghiệp vụ quản trị như: Kế toán, Bán hàng, Nhân sự, Công việc, Truyền thông, Tri thức, Sáng kiến, Hành chính, Kê khai thuế, Xây dựng Website,…

AMIS.VN được xây dựng theo công nghệ điện toán đám mây, cho phép người dùng sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trên mọi thiết bị qua Internet.


Kế toán

AMIS.VN đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ kế toán: Quản lý Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Công nợ, Thuế, Kho, TSCĐ, CCDC, Giá thành,…vv

AMIS.VN phù hợp triển khai cho doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực: Thương mại, Dịch vụ, Sản xuất, Xây lắp…vv

Chi phí đầu tư có phù hợp với khả năng tài chính DN không?
Cộng đồng người sử dụng đánh giá sao?
Chất lượng sản phẩm/dịch vụ ra sao?
Công tác bảo hành, bảo trì, hỗ trợ sau bán hàng ra sao?
Tôi muốn mua thì phải làm thế nào?
Quá trình triển khai sản phẩm này diễn ra như thế nào?

Nhân sự

Thực hiện tác nghiệp Quản trị nhân sự: Hoạch định nguồn nhân lực, Tuyển dụng, Quản lý hồ sơ, Hợp đồng lao động, Đào tạo, Đánh giá, Chấm công, Quản lý thời gian, Tính lương, Thuế, Bảo hiểm, Khen thưởng, Kỷ luật, Giải quyết nghỉ việc, Quản lý tài sản,…

Bán hàng

Quản trị bán hàng trong AMIS.VN đáp ứng từ Marketing, Bán hàng, đến hỗ trợ sau bán hàng. AMIS.VN cung cấp tức thời các biểu đồ, báo cáo phân tích về doanh số, cơ hội bán hàng, công nợ,… giúp lãnh đạo kịp thời có những quyết định, chỉ đạo trong điều hành.

Tin tức

Truyền thông chính sách, hoạt động, văn hóa, thể thao,…xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Công việc

Giao việc, nhắc việc, theo dõi tiến độ, đánh giá kết quả, ủy quyền giao việc

Sáng kiến

Thu thập, bình chọn, đánh giá hiệu quả áp dụng các sáng kiến vào công tác điều hành

Văn thư

Lưu trữ văn bản hành chính điện tử, tiết kiệm thời gian tìm kiếm, tra cứu mọi lúc mọi nơi

Tài liệu

Lưu trữ theo chuyên mục, soạn thảo Online, đính kèm file tài liệu luôn sẵn sàng

Kho phim

Lưu trữ, chia sẻ, đánh giá, bình luận, chi sẻ phim trực tuyến trong Doanh nghiệp

Kê khai thuế

Nộp báo cáo thuế qua mạng trực tiếp đến cơ quan thuế ngay trên AMIS.VN

Website

Xây dựng website giới thiệu công ty, giới thiệu sản phẩm theo nhiều mẫu đa dạng