Kiến thức Phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN giúp doanh nghiệp...

Phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN giúp doanh nghiệp quản trị hoạt động bán hàng như thế nào?

658
Ngoài thỏa mãn nhu cầu tác nghiệp thì có được gì thêm hay không?
Chi phí đầu tư có phù hợp với khả năng tài chính DN không?
Cộng đồng người sử dụng đánh giá sao?
Chất lượng sản phẩm/dịch vụ ra sao?
Công tác bảo hành, bảo trì, hỗ trợ sau bán hàng ra sao?
Tôi muốn mua thì phải làm thế nào?
Quá trình triển khai sản phẩm này diễn ra như thế nào?

Bán hàng là một nghiệp vụ kinh doanh cơ bản và cần thiết vì mục đích lợi nhuận của bất kì Doanh nghiệp nào, kết quả của việc bán hàng phản ánh sự đúng đắn trong mục tiêu kinh doanh, năng lực điều hành của Chủ doanh nghiệp, phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN sẽ giúp Doanh nghiệp quản trị hiệu quả các nghiệp vụ bán hàng sau:


Theo dõi và quản lý các tổ chức khách hàng
 • Quản lý thông tin về tất cả các công ty, doanh nghiệp và tổ chức liên quan đến công việc kinh doanh như các khách hàng, đối tác, đối thủ.
 • Phân loại khách hàng tổ chức theo nhiều chỉ tiêu thống kê khác nhau như theo vùng, theo ngành nghề kinh doanh, theo loại hình doanh nghiệp,…
 • Báo cáo về những khách hàng đang giao dịch giúp người quản lý biết được tại bất cứ thời điểm nào đang giao dịch với những ai, bao lâu rồi không có giao dịch với một khách hàng cụ thể.

   Quản lý thông tin liên hệ

   • Quản lý thông tin về tất cả các cá nhân liên quan đến tổ chức mà doanh nghiệp cần theo dõi, ví dụ như trưởng phòng kinh doanh hay giám đốc của một công ty.
   • Phân loại các liên hệ theo nhiều chỉ tiêu thống kê khác nhau như theo vùng, theo kênh thông tin mà họ thu thập được về doanh nghiệp và sản phẩm của doanh nghiệp,…


     Quản lý các cơ hội bán hàng

     • Quản lý công tác bán hàng theo nhóm, giúp các đội bán hàng dễ dàng chia sẻ dữ liệu khách hàng, tăng hiệu quả làm việc tập
     • Quản lý mọi cơ hội bán hàng theo từng giai đoạn bán hàng, tự động tổng hợp thống kê cho biết doanh thu tại từng giai đoạn cũng như doanh thu kỳ vọng trong tương lai.
     • Giúp người quản lý đánh giá được hiện tại và triển vọng về doanh số của doanh nghiệp, đánh giá được chính xác được năng lực và công sức lao động của từng nhân viên kinh doanh,…

       Quản lý đơn hàng

       • Cho phép theo dõi, thống kê, phân tích và tổng hợp tất cả các đơn hàng bán.
       • Quản lý chi tiết các thông tin đơn hàng như thông tin về sản phẩm, đơn giá, thuế, chiết khấu,…
       • Cho phép xuất khẩu đơn hàng ra tệp .xml, .xls,… và nhập khẩu đơn hàng đã xuất từ MISA CRM.NET 2008 hoặc nhập khẩu đơn hàng từ các phần mềm khác như MISA-SME,…

         Quản lý hợp đồng

         • Quản lý tiến trình thực hiện hợp đồng từ khi bắt đầu cho tới lúc thanh lý, tự động nhắc nhở từng khoản công nợ cần thực hiện.
         • Theo dõi chi tiết các khoản thu chi cho mỗi hợp đồng.
         • Theo dõi các khoản hoa hồng chi tiết đến từng đối tác cho mỗi hợp đồng.