Kiến thức MISA tặng phần mềm kế toán và phần mềm quản trị Doanh...

MISA tặng phần mềm kế toán và phần mềm quản trị Doanh nghiệp cho Doanh nghiệp mới thành lập tại TP.HCM

372

Căn cứ vào chương trình hợp tác giữa văn phòng MISA HCM và Cục thuế TP.HCM về việc hỗ trợ cho Doanh nghiệp mới thành lập trong năm, kéo dài từ 2017-2020. Công ty Cổ phần MISA sẽ tặng miễn phí phần mềmkế toán MISA SME.NET 2017 và phần mềm quản trị Doanh nghiệp AMIS.VN cho Doanh nghiệp mới tại TP.HCM. Đây là hoạt động nằm trong chương trình đồng hành cùng cộng đồng khởi nghiệp của Công ty Cổ phần MISA.

Theo chương trình hợp tác, tất cả các doanh nghiệp thành lập trong năm 2016 – 2017 sẽ được nhận:

1. Hỗ trợ miễn phí phần mềm kế toán MISA SME.NET 2017 trị giá 2.950.000 đồng cho Doanh nghiệp mới thành lập năm 2016 và năm 2017

Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2017 bao gồm Đầy đủ 16 phân hệ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Kho, Thủ Kho, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Tiền lương, Giá thành, Hợp đồng, Ngân sách, Tổng hợp (Số lượng chứng từ được nhập vào tối đa là 1.000 chứng từ/năm) giúp doanh nghiệp chuẩn hóa bộ máy và sổ sách tài chính kế toán một cách rõ ràng, chính xác, minh bạch ngay từ đầu. Chủ doanh nghiệp có thể dễ dàng xem các báo cáo, quản lý chi phí đầu tư ban đầu, lợi nhuận thu về tức thời và chính xác để có thể đưa ra những quyết định đúng đắn, kịp thời.


Phần mềm MISA SME.NET 2017 đáp ứng tất cả các nghiệp vụ kế toán, phù hợp với tất cả các doanh nghiệp thuộc tất cả các lĩnh vực như dịch vụ, thương mại, sản xuất, xây lắp …


Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2017 giúp Doanh nghiệp mới quản lý tài chính một cách khoa học, chính xác ngay từ đầu

Đăng ký nhận miễn phí phần mềm kế toán MISA SME.NET 2017tại đây

2. Hỗ trợ miễn phí phần mềm Quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN online trị giá 4.400.000 đồng cho DN thành lập năm 2016 và năm 2017

Phần mềm quản trị Doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN giúp Doanh nghiệp có thể thực hiện tất cả các nghiệp vụ như kế toán, nhân sự, kinh doanh trên cùng một phần mềm.

AMIS.VN được đồng bộ trên tất cả các thiết bị, do đó chủ Doanh nghiệp có thể quản lý từ xa, xem mọi báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh của các bộ phận mọi lúc, mọi nơi, trên mọi thiết bị có kết nối internet mà không cần trực tiếp tới văn phòng công ty.

Theo thỏa thuận hợp tác với Cục thuế Tp.HCM, Công ty Cổ phần MISA sẽ tặng miễn phí cho Doanh nghiệp mới thành lập trong năm 2016 – 2017:
– Phần mềm AMIS.VN (bao gồm phí khởi tạo lần đầu tiên và dung lượng 0.2 GB/năm) trị giá 2.950.000 đồng.
– Khóa đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm trong khóa tập huấn tập trung do MISA tổ chức trong 02 ngày tại Thành phố Hồ Chí Minh trị giá 1.450.000 đồng.


Phần mềm quản trị Doanh nghiệp AMIS.VN giúp điều hành Doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi, trên mọi thiết bị

Đăng ký nhận miễn phí phần mềm quản trị doanh nghiệp AMIS.VN tại đây