Kiến thức Nhân sự AMIS.VN giải quyết công tác quản trị nhân sự trong doanh nghiệp...

AMIS.VN giải quyết công tác quản trị nhân sự trong doanh nghiệp như thế nào?

540
Ứng dụng Quản trị nhân sự là một thành phần của Phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN giúp doanh nghiệp thực hiện các nghiệp vụ Quản trị nhân sự: Hoạch định nguồn nhân lực, Tuyển dụng, Quản lý hồ sơ, Quản lý hợp đồng lao động, Quản lý đào tạo, Đánh giá, Chấm công, Quản lý thời gian, Tính lương, Thuế, Bảo hiểm, Khen thưởng, Kỷ luật, Giải quyết nghỉ việc, Quản lý tài sản, Quản lý công tác phí,… AMIS.VN được phát triển theo công nghệ điện toán đám mây, 100% chạy trên nền tảng Web cho phép sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trên mọi thiết bị qua Internet.

AMIS.VN không chỉ là công cụ giúp cán bộ nhân sự thực hiện các nghiệp vụ quản trị nhân sự mà còn là công cụ giúp cho lãnh đạo, nhân viên trong doanh nghiệp và ứng viên tham gia ứng tuyển.

Hoạch định nguồn nhân lực

AMIS.VN giúp doanh nghiệp thực hiện việc lập kế hoạch nguồn nhân lực gồm các nội dung như:

  • Doanh nghiệp cần tuyển thêm bao nhiêu nhân sự để có thể thực hiện được kế hoạch sản xuất kinh doanh?
  • Doanh nghiệp cần đào tạo, phát triển, bổ nhiệm bao nhiêu cán bộ quản lý?
  • Doanh nghiệp cần thực hiện việc thay đổi, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tổ chức như thế nào?
  • Doanh nghiệp có thể dự báo được tỷ lệ biến động nhân sự để sớm có các kế hoạch tuyển dụng?
  • Doanh nghiệp có những kế hoạch để thực hiện việc cân bằng giới tính, cân bằng cơ cấu trình độ và hoạch định các yêu cầu đặc thù về nhân lực tại các bộ phận?
Tuyển dụng
AMIS.VN giúp doanh nghiệp tự động hóa công tác tuyển dụng từ việc tiếp nhận, tổng hợp nhu cầu tuyển dụng từ các bộ phận, phòng ban đến việc lập kế hoạch, ngân sách, đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, thực hiện phỏng vấn, thông báo kết quả cho ứng viên, đánh giá hiệu quả sau tuyển dụng,… AMIS.VN giúp doanh nghiệp giảm thiểu thời gian, nhân lực, chi phí và nâng cao hiệu quả khi thực hiện các đợt tuyển dụng.
Tiếp nhận ứng viên trúng tuyển
Sau khi chọn được những ứng viên trúng tuyển cho các vị trí doanh nghiệp cần tuyển dụng, AMIS.VN sẽ giúp cán bộ tuyển dụng thực hiện hàng loạt các công việc trong quá trình tiếp nhận ứng viên vào thử việc như:
  • Chuyển hồ sơ ứng viên đã nộp thành hồ sơ nhân viên thử việc, hoàn thiện các hồ sơ còn thiếu theo đúng quy định.
  • Cấp phát tài sản, trang thiết bị, đồng phục, tài nguyên công nghệ thông tin,…
  • Giúp nhân viên hiểu bảng mô tả công việc để biết việc cần làm, trách nhiệm và chính sách đãi ngộ của vị trí công việc.
  • Giúp nhân viên biết những yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, thái độ cần đạt được để làm tốt vị trí công việc.
Quản lý hồ sơ
AMIS.VN giúp doanh nghiệp quản lý toàn bộ thông tin của nhân viên trong doanh nghiệp bao gồm: Thông tin về nhân viên, Quá trình công tác, Quá trình đào tạo, Quá trình đánh giá, Lịch sử khen thưởng, kỷ luật, Quá trình ký kết hợp đồng lao động, Quá trình tham gia BHXH, Quá trình thay đổi các khoản lương, Thông tin về lương, thuế, bảo hiểm,… Bất kỳ lúc nào, cán bộ nhân sự và lãnh đạo doanh nghiệp cũng có thể xem được những thông tin chi tiết của nhân viên và các báo cáo, biểu đồ phân tích, thống kê tình hình nguồn nhân lực của doanh nghiệp.

>> Chi tiết tính năng Hồ sơ

Quản lý hợp đồng
AMIS.VN giúp doanh nghiệp quản lý chặt chẽ việc ký kết hợp đồng lao động với từng nhân viên, hỗ trợ cán bộ nhân sự lập và in hàng loạt hợp đồng, phụ lục hợp đồng cho nhiều nhân viên cùng lúc, tự động nhắc những hợp đồng sắp hết hạn,… đảm bảo doanh nghiệp luôn tuân thủ đúng quy định của Luật Lao động về việc ký kết hợp đồng lao động.

>> Chi tiết tính năng Hợp đồng

Quản lý thời gian
AMIS.VN giúp doanh nghiệp tự động hóa toàn bộ việc quản lý thời gian của nhân viên: thời gian nghỉ phép, nghỉ ốm, nghỉ chế độ, thời gian làm ngoài giờ, làm bù, nghỉ bù,… Đặc biệt, AMIS.VN cho phép nhân viên nộp đơn xin nghỉ trực tiếp cho lãnh đạo phê duyệt trên phần mềm giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian, đơn giản hóa được các đơn từ, thủ tục nhưng vẫn kiểm soát chặt chẽ thời gian của từng nhân viên.

>> Chi tiết tính năng Quản lý thời gian

Tiền lương
AMIS.VN giúp doanh nghiệp tự động hóa quy trình tính lương, giảm thiểu được thời gian tính lương, thuế, bảo hiểm cho cán bộ nhân sự hàng tháng.

Doanh nghiệp có thể linh hoạt thiết lập các quy định theo chính sách của doanh nghiệp để tính lương cơ bản theo thời gian làm việc, lương ngoài giờ, các khoản phụ cấp, trợ cấp theo thời gian làm việc thực tế. Ngoài ra, phần mềm còn hỗ trợ doanh nghiệp tính các khoản lương theo doanh số, sản phẩm và hiệu quả công việc (KPIs). Phần mềm cũng sẽ tự động tính các khoản khấu trừ, thuế thu nhập cá nhân theo đúng quy định của nhà nước và lập các bảng thanh toán lương, phiếu lương đến từng cán bộ.

>> Chi tiết tính năng Quản lý tiền lương

Thuế
AMIS.VN giúp cán bộ nhân sự tự động hóa công tác tính thuế TNCN phải nộp cho từng cán bộ nhân viên trong doanh nghiệp từ việc tạm tính thuế hàng tháng đến việc quyết toán thuế hàng năm.

AMIS.VN cung cấp đầy đủ các biểu mẫu để thực hiện việc đăng ký Mã số thuế và đăng ký giảm trừ gia cảnh cho nhân viên.

Cán bộ nhân sự dễ dàng cập nhật những thay đổi về chính sách thuế TNCN theo quy định của nhà nước trước khi thực hiện việc tính và quyết toán thuế.

Nhân viên dễ dàng tra cứu được thông tin chi tiết về các khoản thuế tạm tính, số liệu quyết toán thuế hàng năm trực tiếp trên phần mềm.

Bảo hiểm
AMIS.VN giúp doanh nghiệp tự động hóa công tác Quản lý các loại bảo hiểm bắt buộc từ khâu chuẩn bị hồ sơ đăng ký tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp; hỗ trợ lập các báo cáo thu hàng tháng cho cơ quan bảo hiểm đến khâu giải quyết các thủ tục thanh toán bảo hiểm chế độ cho nhân viên.

>> Chi tiết tính năng Bảo hiểm

Đánh giá
AMIS.VN giúp tự động hóa công tác đánh giá nhân viên định kỳ trong doanh nghiệp từ khâu xây dựng các tiêu chí đánh giá, tổ chức đợt đánh giá, cho phép nhân viên tự đánh giá, quản lý đánh giá nhân viên đến khâu tổng hợp kết quả đánh giá. Từ kết quả đánh giá nhân viên, các nhà quản lý của đơn vị sẽ có các định hướng trong việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của đơn vị để nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.

>> Chi tiết tính năng Đánh giá

Đào tạo
AMIS.VN giúp doanh nghiệp quản lý công tác đào tạo phát triển năng lực cán bộ trong đơn vị từ khâu đề xuất yêu cầu, lập kế hoạch đào tạo, theo dõi việc tổ chức thực hiện đến việc khảo sát đánh giá chất lượng sau đào tạo. Nhiều báo cáo phân tích, thống kê, đánh giá chất lượng và hiệu quả của hoạt động đào tạo tại đơn vị giúp lãnh đạo có những quyết định, chính sách phù hợp để ngày càng nâng cao năng lực đội ngũ.

>> Chi tiết tính năng Đào tạo

Phúc lợi
AMIS.VN cho phép quản lý các hoạt động, các chương trình phúc lợi mà doanh nghiệp tổ chức. Nhân viên có thể đăng ký hoặc từ chối tham gia một chương trình phúc lợi nào đó trực tiếp trên phần mềm. Phần mềm tự động tổng hợp danh sách các cán bộ tham gia để cán bộ nhân sự tổ chức. Doanh nghiệp có thể khảo sát, đánh giá về hiệu quả tổ chức các chương trình phúc lợi để có đúc rút kinh nghiệm và cải tiến cho các chương trình sau. Ngoài ra phần mềm còn giúp doanh nghiệp kiểm soát được ngân sách tổ chức các chương trình phúc lợi một cách chặt chẽ, hiệu quả.

>> Chi tiết tính năng Quản lý phúc lợi

Khen thưởng
AMIS.VN giúp doanh nghiệp quản lý các quyết định khen thưởng, tình hình thực hiện quyết định khen thưởng. Doanh nghiệp dễ dàng xem thành tích (lịch sử khen thưởng) của một nhân viên nào đó từ khi mới bắt đầu làm việc để có những quyết định hoạch định cán bộ nguồn, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ.

>> Chi tiết tính năng Khen thưởng

Kỷ luật – Sự cố

AMIS.VN cho phép doanh nghiệp quản lý các vi phạm kỷ luật hoặc tai nạn lao động phát sinh liên quan đến nhân viên trong đơn vị. Đồng thời, hỗ trợ theo dõi tình hình xử lý các sự cố đó, trong đó chỉ rõ số tiền mà nhân viên được bồi thường hoặc phải bồi thường.

>> Chi tiết tính năng Kỹ luật – Sự cố

Quản lý tài sản
AMIS.VN giúp doanh nghiệp quản lý tài sản, công cụ dụng cụ từ khi cấp phát cho nhân viên cho đến khi thu hồi hoặc báo mất, báo hỏng. Khi một nhân viên xin nghỉ việc, hệ thống sẽ hỗ trợ cán bộ nhân sự thu hồi lại toàn bộ những tài sản, công cụ dụng cụ mà doanh nghiệp bàn giao cho nhân viên đảm bảo luôn thu hồi đầy đủ trước khi nhân viên nghỉ việc. Ngoài ra hệ thống còn hỗ trợ tự động hóa quy trình cấp phát đồng phục, đồ bảo hộ lao động cho nhân viên.

>> Chi tiết tính năng Quản lý tài sản

Quản lý Công tác
AMIS.VN giúp nhân viên lập đề nghị đi công tác, giúp cấp quản lý và cán bộ nhân sự phê duyệt yêu cầu đi công tác trực tiếp trên phần mềm. Nhân viên có thể đề xuất các khoản tạm ứng, đề xuất phương tiện đi lại và các giấy tờ hành chính cần dùng cho chuyến công tác. Với tính năng đặc biệt này, AMIS.VN sẽ giúp cho việc quản lý nhân viên đi công tác của doanh nghiệp chặt chẽ, nhanh chóng, tiết kiệm được thủ tục, giấy tờ,….

>> Chi tiết tính năng quản lý công tác

Chấm công
AMIS.VN giúp nhân sự thực hiện việc chấm công theo thời gian, theo sản phẩm, theo doanh số hoặc theo KPIs phục vụ cho việc tính lương. Phần mềm cho phép nhận dữ liệu từ máy chấm công, kết nối với phân hệ quản lý thời gian để lấy thông tin về thời gian nghỉ, thời gian làm ngoài giờ, cho phép nhập khẩu bảng chấm công chi tiết hoặc tổng hợp từ excel,… tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho cán bộ nhân sự trong việc lập và tổng hợp công.
Giải quyết nghỉ việc
AMIS.VN giúp doanh nghiệp quản lý các yêu cầu nghỉ việc, giải quyết các thủ tục cần thiết đối với những nhân viên xin nghỉ việc. Đồng thời, cung cấp các báo cáo phân tích về tình trạng nghỉ việc của nhân viên và lý do vì sao nghỉ.

>> Chi tiết tính năng Thôi việc

Hồ sơ năng lực

AMIS.VN còn giúp doanh nghiệp xây dựng được từ điển năng lực cho từng vị trí công việc: cần phải có những kiến thức nào, kỹ năng nào, phải đạt ở mức độ nào. Đồng thời phần mềm cũng tự động so sánh kỹ năng hiện có của nhân viên với kỹ năng yêu cầu của vị trí công việc mà nhân viên đảm nhiệm, qua đó biết được nhân viên hiện thiếu kỹ năng gì, cần đào tạo gì.