Kiến thức Nhân sự Tự động hóa việc chấm công với Phần mềm AMIS.VN

Tự động hóa việc chấm công với Phần mềm AMIS.VN

838


Chấm công thời gian
 • Kết nối với máy chấm công (vân tay, thẻ từ,…) để nhận dữ liệu chấm công hàng ngày giúp cán bộ nhân sự giảm được thời gian và công sức chấm công cho từng nhân viên.
 • Lập bảng chấm công chi tiết cho từng phòng ban, bộ phận. Chấm công chi tiết đến từng nhân viên theo ngày, ca làm việc.
 • Tổng hợp số ngày công nhân viên đi làm, nghỉ phép, nghỉ ốm, số giờ làm ngoài giờ,…để lập bảng chấm công tổng hợp.
 • Cho phép lập bảng chấm công tổng hợp từ nhiều bảng chấm công chi tiết.
 • Cho phép nhập khẩu bảng chấm công chi tiết, bảng chấm công tổng hợp từ excel vào phần mềm.
 • Tổng hợp số lần hoặc tổng thời gian nhân viên đi làm muộn, về sớm để áp dụng kỷ luật theo quy định của từng doanh nghiệp.
 • Đáp ứng tốt việc chấm công cho các doanh nghiệp có nhiều ca làm việc.
Chấm công sản phẩm, doanh số
 • AMIS.VN giúp cán bộ nhân sự lập bảng chấm công chi tiết, điền số lượng sản phẩm hoặc doanh số thực hiện được hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng vào bảng chấm công theo từng nhân viên.
 • Cán bộ nhân sự cũng có thể điền tổng sản phẩm, tổng doanh số của nhiều sản phẩm mà nhân viên thực hiện được trong kỳ tùy theo cách tính lương theo từng sản phẩm hay tính lương trên tổng sản phẩm.
 • Nhập khẩu bảng chấm công chi tiết hoặc bảng chấm công tổng hợp từ excel
Chấm công hiệu quả công việc theo KPIs
 • Đối với các bộ phận hành chính, văn phòng không trực tiếp tham gia sản xuất sản phẩm hoặc kinh doanh bán sản phẩm, trưởng bộ phận và cán bộ nhân sự thường phải thực hiện đánh giá hiệu quả công việc theo các chỉ tiêu được giao của từng nhân viên để có cơ sở tính các khoản thưởng.
 • AMIS.VN cho phép lập các bảng chấm công theo KPI chi tiết đến từng nhân viên.