Kiến thức Nhân sự Quản lý quyết định khen thưởng trên Phần mềm AMIS.VN

Quản lý quyết định khen thưởng trên Phần mềm AMIS.VN

655
Ngoài thỏa mãn nhu cầu tác nghiệp thì có được gì thêm hay không?
Chi phí đầu tư có phù hợp với khả năng tài chính DN không?
Cộng đồng người sử dụng đánh giá sao?
Chất lượng sản phẩm/dịch vụ ra sao?
Sản phẩm này so với các sản phẩm khác thì có ưu điểm gì nổi bật?
Công tác bảo hành, bảo trì, hỗ trợ sau bán hàng ra sao?
Tôi muốn mua thì phải làm thế nào?
Quá trình triển khai sản phẩm này diễn ra như thế nào?

AMIS.VN giúp doanh nghiệp quản lý toàn bộ các quyết định khen thưởng dành cho nhân viên hoặc các phòng ban/bộ phận trong đơn vị. Ngoài ra, còn theo dõi tình hình thực hiện của quyết định khen thưởng đó chi tiết đến từng nhân viên.


Quản lý các thông tin về quyết định khen thưởng
 • Lập các quyết định khen thưởng định kỳ hoặc đột xuất dành cho nhân viên hoặc các phòng ban, bộ phận. Các thông tin cần quản lý gồm: Số quyết định, ngày quyết định, người ra quyết định, lý do khen thưởng, đối tượng khen thưởng, hình thức khen thưởng, giá trị khen thưởng…
 • Lập một quyết định khen thưởng mới tương tự với một quyết định khen thưởng đã có trên hệ thống.
 • Lấy thông tin các quyết định khen thưởng đang được quản lý trên file excel vào hệ thống.
 • Lập danh sách nhân viên và giá trị được khen thưởng đối với từng quyết định khen thưởng.
 • Cho phép trộn thông tin khen thưởng từ hệ thống vào các quyết định khen thưởng dưới dạng file .doc.
 • Lưu trữ các quyết định khen thưởng đã được ký (tài liệu dưới dạng ảnh scan) và có thể download về khi cần.


Theo dõi tình hình thực hiện quyết định khen thưởng
 • Hỗ trợ gửi thư biểu dương nhân viên được khen thưởng tới các phòng ban/bộ phận trong đơn vị.
 • Theo dõi được quá trình thực hiện quyết định khen thưởng từ khi quyết định được lập đến khi hoàn thành xong việc khen thưởng cho nhân viên hoặc phòng ban/bộ phận.
Quản lý ngân sách khen thưởng
 • Lập dự toán ngân sách dành cho hoạt động khen thưởng trong năm của cả đơn vị.
 • Cho phép cập nhật chi phí khen thưởng thực tế so với dự toán đã lập ban đầu
Báo cáo
 • Báo cáo chi tiết khen thưởng
 • Quản lý quyết định khen thưởng theo từng nhân viên
 • Danh sách khen thưởng theo nhân viên
 • Báo cáo tổng hợp nhân viên được khen thưởng
 • Danh sách khen thưởng theo phòng ban
 • Báo cáo tổng hợp khen thưởng theo phòng ban
 • Biểu đồ phân tích chi phí khen thưởng theo phòng ban