Kiến thức Nhân sự Quản lý hoạt động đào tạo với AMIS.VN

Quản lý hoạt động đào tạo với AMIS.VN

720
Ngoài thỏa mãn nhu cầu tác nghiệp thì có được gì thêm hay không?
Chi phí đầu tư có phù hợp với khả năng tài chính DN không?
Cộng đồng người sử dụng đánh giá sao?
Chất lượng sản phẩm/dịch vụ ra sao?
Sản phẩm này so với các sản phẩm khác thì có ưu điểm gì nổi bật?
Công tác bảo hành, bảo trì, hỗ trợ sau bán hàng ra sao?
Tôi muốn mua thì phải làm thế nào?
Quá trình triển khai sản phẩm này diễn ra như thế nào?

AMIS.VN giúp doanh nghiệp tự động hóa công tác tổ chức và thực hiện đào tạo trong đơn vị từ khâu đề xuất yêu cầu, lập kế hoạch đào tạo, theo dõi việc tổ chức thực hiện đến việc khảo sát đánh giá chất lượng sau đào tạo.


Bên cạnh việc quản lý các khóa đào tạo đơn lẻ, hệ thống còn cho phép đơn vị quản lý các chương trình đào tạo gồm nhiều khóa đào tạo nhỏ kết hợp lại với nhau.

Ngoài ra, hệ thống cũng cung cấp các báo cáo phân tích, thống kê phục vụ cho công tác tổng hợp, đánh giá chất lượng và hiệu quả của hoạt động đào tạo tại đơn vị.


Xác định nhu cầu đào tạo
 • Nhân viên tự đề xuất nhu cầu đào tạo thông qua hệ thống
 • Nhân sự tổng hợp nhu cầu cầu đào tạo của nhân viên
 • Từ kết quả tổng hợp được nhân sự sẽ tiến hành lập ra các kế hoạch đào tạo với các thông tin: nôi dung cần đào tạo, thời gian thực hiện, thời gian cho phép nhân viên đăng ký, hình thức thực hiện…
Quản lý công tác tổ chức và đào tạo nhân viên
 • Theo dõi được việc thực hiện các khóa đào tạo từ khi lập kế hoạch, thực hiện đến lúc kết thúc.
 • Hỗ trợ gửi thư thông báo hàng loạt tới học viên và giảng viên về nội dung và thời gian diễn ra khóa học.
 • Cho phép nhân viên đăng ký tham gia đào tạo trực tuyến qua hệ thống.
 • Tổng hợp được danh sách nhân viên tham gia vào khóa đào tạo.
 • Quản lý được thông tin về giảng viên của khóa đào tạo.
 • Hỗ trợ công tác điểm danh khi nhân viên tham gia vào khóa đào tạo.
 • Cho phép ghi chép kết quả đào tạo của từng nhân viên sau khi kết thúc khóa đào tạo.
 • Với những khóa đào tạo với mục đích đào tạo các kỹ năng thuộc hồ sơ năng lực của công ty, hệ thống sẽ cho phép cập nhật kết quả đào tạo vào hồ sơ năng lực của nhân viên
 • Theo dõi việc hoàn trả chi phí đào tạo nếu nhân viên bỏ việc trước thời hạn cam kết làm việc sau khi khóa đào tạo kết thúc.

Quản lý ngân sách đào tạo
 • Cho phép lập dự toán ngân sách dành cho hoạt đào tạo trong năm của cả đơn vị.
 • Hệ thống tự động cập nhật chi phí đào tạo thực tế đã phát sinh so với dự toán đã lập ban đầu.
 • Đánh giá chất lượng khóa đào tạo
 • Nhân sự tạo các đợt khảo sát ý kiến nhân viên về chất lượng của khóa đào tạo
 • Nhân viên tham gia khảo sát ý kiến trực tuyến trên hệ thống.
 • Nhân sự tổng hợp kết quả ý kiến, từ đó làm căn cứ để cải tiến chất lượng cho các khóa đào tạo tiếp theo.


Báo cáo
 • Cung cấp các báo cáo phân tích, thống kê trong quá trình tổ chức thực hiện các khóa đào tạo
– Báo cáo chi tiết đào tạo
– Danh sách nhân viên đăng ký tham gia đào tạo
– Danh sách nhân viên tham gia đào tạo
– Danh sách nhân viên đăng ký nhưng không tham gia đào tạo

 • Cung cấp các báo cáo phân tích, thống kê sau khi kết thúc các khóa đào tạo
– Báo cáo quá trình đào tạo của nhân viên
– Báo cáo tổng hợp các khóa đào tạo
– Biểu đồ thống kê chi phí dự kiến với chi phí thực tế
– Danh sách nhân viên cần thực hiện cam kết sau đào tạo
– Danh sách giáo viên tham gia đào tạo
– Danh sách đào tạo theo kỹ năng
– Báo cáo chi phí đào tạo theo đối tác