Phát huy sáng kiến của nhân viên bằng phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN

Kế toán
Nhân sự
Bán hàng
Tin tức
Công việc
Văn thư
Sáng kiến
Kê khai thuế
Tài liệu
Kho phim, kho ảnh
Website

Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, Doanh nghiệp thường xuyên kêu gọi nhân viên tích cực đóng góp sáng kiến để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Có khá nhiều sáng kiến, giải pháp từ cán bộ nhân viên góp phần giải quyết được những khó khăn, ách tắc công việc; giúp tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động, cải tiến công tác quản lý,….

Trên thực tế, việc duy trì phong trào phát huy sáng kiến một cách thường xuyên và liên tục ở các Doanh nghiệp gặp những khó khăn cơ bản như:
  • Không có kênh để nhân viên chủ động nêu sáng kiến hoặc để mọi người đánh giá bình luận xem sáng kiến ấy mang lại hiệu quả gì,…
  • Nhân viên không tích cực hưởng ứng đóng góp ý tưởng vì ngại trao đổi ý kiến trực tiếp với Sếp
  • Có những ý tưởng có thể áp dụng ngay nhưng có những sáng kiến chưa thể triển khai ngay tại đơn vị nếu Doanh nghiệp không có kênh thu thập, phân loại và đánh giá chất lượng của các sáng kiến thì không có dữ liệu để tuyên dương những sáng kiến hiệu quả nhất, nhân viên nào tích cực nêu sáng kiến nhất hay đánh giá sáng kiến nên đưa vào áp dụng ở các giai đoạn thích hợp,…

Vì thế, MISA xây dựng ứng dụngSÁNG KIẾNtrên phần mềm Quản trị Doanh nghiệp hợp nhấtAMIS.VNnhằm phục vụ nhu cầu nội bộ của chính MISA cũng giúp giải quyết được thực trạng quản trị sáng kiến tại các Doanh nghiệp hiện nay.
Ứng dụng SÁNG KIẾN giúp Doanh nghiệp thu thập, đánh giá, đưa vào áp dụng những sáng kiến của nhân viên nhằm nâng cao hiệu quả năng suất làm việc. Chương trình thống kê những sáng kiến được đánh giá là sáng tạo nhất giúp cấp lãnh đạo tuyên dương, kêu gọi cán bộ nhân viên tích cực đóng góp các ý tưởng sáng tạo.

Các tính năng cơ bản gồm:
  • Thu thập được sáng kiến của nhân viên ngay khi họ nghĩ ra
  • Thống kê được những sáng kiến được đánh giá là sáng tạo nhất

  • Tìm kiếm, tra cứu sáng kiến để áp dụng vào công việc một cách dễ dàng và nhanh chóng
  • Tập hợp, lữu trữ sáng kiến của tất cả nhân viên trong công ty

Giao diện của ứng dụng Sáng kiến:


Nơi cán bộ nhân viên chủ động nêu sáng kiến; ngoài ra các thành viên trong Công ty có thể xem, bình luận và trao đổi với nhau về sáng kiến được chủ sáng kiến chia sẻ trên ứng dụng Sáng kiến của AMIS.VN


Khi có quá nhiều sáng kiến được đăng bạn sẽ khó khăn trong việc tìm kiếm thông tin; AMIS.VN sẽ giúp thống kê tìm kiếm thông tin nhanh với các điều kiện lọc bạn đã chọn


AMIS.VN có chức năng ghi nhận, tổng hợp, thống kê và đánh giá hiệu quả mang lại của các sáng kiến để Công ty xem xét áp dụng
Một số báo cáo tiêu biểu cần thiết cho việc “Quản trị Sáng kiến” ở một Công ty:

Tiến hành thống kê tổng số lượng sáng kiến giúp Lãnh đạo có dữ liệu để tuyên dương thành viên tích cực đóng góp ý kiến nhất Công ty


Sau khi thu thập phân loại các sáng kiến, Ban lãnh đạo có cơ sở để đánh giá xem sáng kiến nào mang lại hiệu quả cao nhất nhằm xem xét áp dụng trong hoạt động của Công ty, đồng thời tuyên dương khen thưởng các cá nhân có sáng kiến xuất sắc nhất.
Cơ sở để Ban lãnh đạo tuyên dương phòng ban có đóng góptích cực nhất khi phát động tốt phong trào kêu gọi các
cá nhân đóng góp ý kiến cho Công ty

Sau khi một sáng kiến được đưa vào áp dụng trong hệ thống hoạt động của Công ty, Ban lãnh đạo cần theo dõi cụ thể hiệu quả mà sáng kiến ấy mang lại để có những chỉ đạo cụ thể để giúp ngàycàng nâng cao hiệu quả của sáng kiến hơn.