Kê khai thuế qua mạng trên phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN

Kế toán
Nhân sự
Bán hàng
Tin tức
Công việc
Văn thư
Sáng kiến
Kê khai thuế
Tài liệu
Kho phim, kho ảnh
Website

Khi sử dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhấtAMIS.VN, Doanh nghiệp có thể khai thuế qua mạng trực tiếp từ phần mềm đến cơ quan thuế mọi lúc, mọi nơi giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí.

Cho phép DN nộp tờ khai, báo cáo thuế GTGT, TTĐB, TNDN, TNCN, báo cáo về tình hình sử dụng hoá đơn… từ phần mềm AMIS.VN đến Tổng cục thuế qua dịch vụ MTAX.VN (Tvan)

DN có thể lập các Tờ khai, báo cáo thuế có mã vạch trực tiếp trên AMIS.VN mà không cần sử dụng phần mềm HTKK của Tổng cục thuế.

Lập Tờ khai thuế GTGT 01/ GTGT có mã vạch trực tiếp từ AMIS.VN

Lập bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ bán ra có mã vạch trực tiếp từ AMIS.VN

Lập bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào có mã vạch trực tiếp từ AMIS.VN

Khi nộp Tờ khai, báo cáo thuế, Doanh nghiệp có thể ký số trực tiếp lên báo cáo và nộp trực tiếp từ phần mềm đến Tổng cục thuế.

Doanh nghiệp có thể tra cứu tờ khai đã nộp để biết tờ khai nào đã nộp, tờ khai nào đã được cơ quan thuế tiếp nhận, tờ khai nào chưa gửi đến cơ quan thuế. Đặc biệt, Doanh nghiệp có thể xem và tải về các thông báo từ cơ quan thuế.

Ngoài ra, DN có thể đăng ký ngừng nộp tờ khai, đăng ký thay đổi bổ sung thông tin về chứng thư số hoặc địa chỉ email nhận các thông báo từ cơ quan thuế, đăng ký dừng dịch vụ kê khai thuế qua mạng với cơ quan thuế,…

Doanh nghiệp có thể đăng ký dùng ngay dịch vụ kê khai thuế MTAX.VN Tại đây