Quản lý Ngân hàng trên phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN

Ngoài thỏa mãn nhu cầu tác nghiệp thì có được gì thêm hay không?
Chi phí đầu tư có phù hợp với khả năng tài chính DN không?
Cộng đồng người sử dụng đánh giá sao?
Chất lượng sản phẩm/dịch vụ ra sao?
Sản phẩm này so với các sản phẩm khác thì có ưu điểm gì nổi bật?
Công tác bảo hành, bảo trì, hỗ trợ sau bán hàng ra sao?
Tôi muốn mua thì phải làm thế nào?
Quá trình triển khai sản phẩm này diễn ra như thế nào?

Phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ Thu, Chi, Đối chiếu tiền gửi của nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau. Kế toán có thể in trực tiếp các biểu mẫu Ủy nhiệm thu, Ủy nhiệm chi,… trực tiếp từ phần mềm. Giám đốc và Kế toán dễ dàng tra cứu nhanh số dư tiền gửi của từng tài khoản, theo từng loại tiền (nội tệ, ngoại tệ) hoặc xem Sổ chi tiết tiền gửi của từng tài khoản ngân hàng bất cứ lúc nào.

Ngoài ra, phần mềm còn có nhiều tính năng, tiện ích hỗ trợ kế toán như: cho phép kế toán tiếp nhận các đề nghị tạm ứng, đề nghị thanh quyết toán trực tuyến từ các nhân viên giúp kế toán tiết kiệm được thời gian nhập liệu, dự báo dòng tiền thu, chi và số dư tài khoản ngân hàng trong tương lai, tham chiếu đến các chứng từ mua hàng, bán hàng, tạm ứng,


1. Cho phép kế toán thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ thu, chi tiền gửi ngân hàng: Thu tiền bán hàng, Thu tiền nợ của khách hàng, Thu hoàn thuế, Thu khác,… Chi tiền mua hàng, Chi trả nợ nhà cung cấp, Chi tiền nộp thuế, Chi khác,…

2. Doanh nghiệp có thể theo dõi, quản lý, hạch toán các nghiệp vụ Thu, Chi tiền từ nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau.

3. AMIS.VN có đầy đủ các sổ tiền gửi, sổ chi tiết tiền gửi theo đúng quy định của chế độ kế toán

4. Kế toán có thể in được các Ủy nhiệm thu, Uỷ nhiệm chi trực tiếp trên phần mềm

5. Giám đốc và kế toán có thể xem ngay số dư tài khoản tiền gửi tại một ngân hàng nào đó bất cứ lúc nào

6. Cho phép theo dõi và hạch toán được ngoại tệ (USD, EUR,…) trên tất cả các loại chứng từ kể cả nhập số dư ban đầu cho công nợ khách hàng, nhà cung cấp,…

7. Dự báo dòng tiền thu, chi trong tương lai giúp doanh nghiệp tối ưu vòng quay vốn. Căn cứ vào các khoản phải thu, phải trả phần mềm sẽ giúp Giám đốc và kế toán biết được số tồn tiền gửi ngân hàng dự kiến tại một thời điểm trong tương lai để có những quyết định đầu tư, cho vay hoặc trì hoãn nợ phải trả.

8. Cho phép kế toán tiếp nhận các đề nghị tạm ứng, đề nghị thanh quyết toán trực tuyến từ các bộ phận để lập Uỷ nhiệm chi giúp kế toán tiết kiệm được thời gian nhập liệu.

Quỹ Ngân hàng Mua hàng Bán hàng
Kho Hợp đồng Tài sản cố định Công cụ dụng cụ
Giá thành Thuế Ngân sách Tổng hợp