Kiến thức Kế toán Quản lý tình hình nhập xuất tồn vật tư hàng hóa cho...

Quản lý tình hình nhập xuất tồn vật tư hàng hóa cho thủ kho trên phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN

1024
Ngoài thỏa mãn nhu cầu tác nghiệp thì có được gì thêm hay không?
Chi phí đầu tư có phù hợp với khả năng tài chính DN không?
Cộng đồng người sử dụng đánh giá sao?
Chất lượng sản phẩm/dịch vụ ra sao?
Sản phẩm này so với các sản phẩm khác thì có ưu điểm gì nổi bật?
Công tác bảo hành, bảo trì, hỗ trợ sau bán hàng ra sao?
Tôi muốn mua thì phải làm thế nào?
Quá trình triển khai sản phẩm này diễn ra như thế nào?

Điểm đặc biệt của phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN so với các phần mềm khác hiện nay trên thị trường đó là việc cho phép Thủ kho cùng sử dụng phần mềm để quản lý tình hình nhập xuất tồn vật tư hàng hóa.

Thủ kho tiếp nhận các đề nghị nhập, xuất kho (Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho) trực tiếp từ bộ phận Mua hàng, Bán hàng hoặc Kế toán kho, đếm số lượng hàng nhập – xuất thực tế sau đó ghi vào Sổ kho, Thẻ kho mà không phải nhập liệu lại giúp tiết kiệm thời gian và hạn chế sai xót khi nhập liệu.
Sơ đồ thể hiện quy trình tác nghiệp giữa Kế toán và Thủ kho

Tự động nhận đề nghị nhập kho theo đúng nội dung trên Phiếu nhập kho do Kế toán kho, Kế toán mua hàng lập


Tự động nhận đề nghị xuất kho theo đúng nội dung trên Phiếu xuất kho do Kế toán kho, Kế toán bán hàng lập

Đối soát giữa Sổ kho của Kế toán và Sổ kho của Thủ kho với tồn kho thực tế để phát hiện chênh lệch

AMIS.VN cho phép Thủ kho xem được biên bản kiểm kê kho

Có đầy đủ các mẫu biểu báo cáo kho theo đúng quy định của nhà nước

Thủ kho theo dõi số lượng tồn kho từng mặt hàng hoặc nhóm mặt hàng theo số lô, theo hạn sử dụng

Thủ kho quản lý số tồn kho của từng mặt hàng trên từng kho

Thủ kho theo dõi số tồn một mặt hàng trên tất cả các kho