Kiến thức Kế toán Thủ quỹ theo dõi thu, chi, tồn quỹ trên phần mềm quản...

Thủ quỹ theo dõi thu, chi, tồn quỹ trên phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN

1385
Ngoài thỏa mãn nhu cầu tác nghiệp thì có được gì thêm hay không?
Chi phí đầu tư có phù hợp với khả năng tài chính DN không?
Cộng đồng người sử dụng đánh giá sao?
Chất lượng sản phẩm/dịch vụ ra sao?
Sản phẩm này so với các sản phẩm khác thì có ưu điểm gì nổi bật?
Công tác bảo hành, bảo trì, hỗ trợ sau bán hàng ra sao?
Tôi muốn mua thì phải làm thế nào?
Quá trình triển khai sản phẩm này diễn ra như thế nào?

Không chỉ giúp Kế toán hạch toán các nghiệp vụ Thu, Chi tiền mặt, AMIS.VN còn cho phép Thủ quỹ được phép sử dụng phần mềm để tiếp nhận trực tiếp các đề nghị thu, chi (Phiếu thu, Phiếu chi) mà Kế toán lập. Sau khi nhận tiền của người nộp hoặc chi tiền cho người nhận, Thủ quỹ chỉ cần thực hiện việc ghi vào Sổ quỹ để theo dõi mà không phải nhập lại nội dung chứng từ giúp tiết kiệm thời gian và hạn chế sai xót khi nhập liệu.

Đặc biệt, phần mềm sẽ tự động đối soát giữa Sổ quỹ của Thủ quỹ với Sổ chi tiết tiền mặt tại quỹ của Kế toán để phát hiện chênh lệch. Tự động xử lý chênh lệch sau khi kiểm kê quỹ.


Tự động nhận toàn bộ thông tin trên Phiếu thu, Phiếu chi do Kế toán lập, nếu khớp với số tiền thu, chi thực tế thì ghi ngay vào Sổ quỹ mà không cần nhập liệu lại

Định kỳ ngày, tuần hoặc tháng, tự động đối soát giữa Sổ chi tiết tiền mặt tại quỹ của Kế toán với Sổ quỹ của Thủ quỹ và số tiền thực tế trong két sắt để phát hiện chênh lệch

Tự động xử lý chênh lệch theo kết quả kiểm kê: Thêm nhanh Phiếu thu nếu phát hiện thừa, Thêm Phiếu chi nếu phát hiện thiếu

In ngay bảng kiểm kê quỹ trực tiếp từ phần mềm sau mỗi lần kiểm kê

AMIS.VN cung cấp mẫu biểu sổ quỹ tiền mặt theo đúng quy định của nhà nước

Cho phép Thủ quỹ theo dõi Sổ quỹ theo ngoại tệ