Tin tức quản trị doanh nghiệp

Tặng voucher 5 triệu hoặc 6 tháng thuê bao/năm khi mua...

Từ ngày 02/10 tới 14/10/2017, khách hàng khi mua phần mềm AMIS.VN sẽ được tặng thêm thời gian sử dụng hoặc phiếu ưu đãi...