Kiến thức Làm thế nào để Giảng viên đào tạo AMIS.VN cho sinh viên?

Làm thế nào để Giảng viên đào tạo AMIS.VN cho sinh viên?

523
Giảng viên có thể thực hiện những việc sau đây để đưa phần mềm AMIS.VN vào giảng dạy cho sinh viên:
  • Tham gia khóa đào tạo để được MISA hướng dẫn sử dụng thành thạo phần mềm AMIS.VN và các tài liệu phục vụ giảng dạy.
  • Xây dựng dữ liệu mẫu và phân quyền cho giảng viên vào sử dụng trên domain chính thức do MISA cấp (xem hướng dẫn chi tiết tại đây). Giảng viên có thể đăng nhập vào phần mềm để hướng dẫn, minh họa cho sinh viên cụ thể từng nghiệp vụ trong quá trình giảng dạy.
  • Giảng viên có thể sử dụng các tài liệu giảng dạy do MISA soạn thảo (xem danh sách tài liệu tại đây) hoặc chỉnh sửa, xây dựng mới tài liệu giảng dạy cho phù hợp với chương trình giảng dạy của Trường.

Nếu gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình giảng dạy, giảng viên có thể liên hệ MISA để được tư vấn hỗ trợ tại đây