Giảng viên tổ chức giảng dạy trên AMIS.VN như thế nào?

Khi Trường nhận được domain chính thức chứa sẵn dữ liệu mẫu do MISA tài trợ giảng dạy, đồng thời Trường đã phân công giảng viên để phụ trách quản trị hệ thống dữ liệu của Trường, Giảng viên phụ trách quản trị hệ thống sẽ thực hiện các bước sau để tổ chức giảng dạy AMIS.VN như sau:


Bước 1: Đăng nhập vào domain chính thức MISA cung cấp

Ví dụ: Trường Đại học Hoa Sen sẽ được cấp domain với tên miền là https://hoasen.amisedu.vn


Bước 2: Thiết lập cơ cấu tổ chức giảng dạy

1/ Mô hình tổ chức giảng dạy trên AMIS.VN

Giảng viên quản trị hệ thống thiết lập cơ cấu tổ chức giảng dạy của Trường theo mô hình mẫu sau:


Mô hình tổ chức giảng dạy trên phần mềm AMIS.VN

Ghi chú:

  • Giảng viên đóng vai trò quản trị hệ thống dữ liệu của Trường có thể là Trưởng khoa hoặc là một giảng viên do Trường phân công phụ trách

  • Các giảng viên còn lại thì mỗi giảng viên sẽ phụ trách 01 chi nhánh

  • Mỗi vị trí đảm nhiệm sẽ được giảng viên quản trị hệ thống thiết lập sẵn tài khoản và mật khẩu để đăng nhập cơ sở dữ liệu, sau đó các giảng viên còn lại có thể đăng nhập thay đổi mật khẩu nhằm bảo mật dữ liệu chi nhánh của mình

  • Mỗi giảng viên sẽ đăng nhập vào dữ liệu chi nhánh mẫu do MISA thiết lập sẵn để giảng dạy hoặc có thể biên soạn, tổ chức dữ liệu chi nhánh theo ý muốn.

2/ Hướng dẫn cách thiết lập cơ cấu tổ chức trên phần mềm AMIS.VN

Để có thể tổ chức cơ sở dữ liệu, thiết lập vai trò và phân quyền cho từng giảng viên, giảng viên quản trị hệ thống vui lòng xem các nội dung hướng dẫn sau:

Khi tổ chức dữ liệu thành công, giảng viên quản trị hệ thống dữ liệu Trường hướng dẫn các giảng viên còn lại đăng nhập dữ liệu theo thông tin trên email mà hệ thống AMIS.VN tự động gửi về cho từng giảng viên phụ trách chi nhánh.

Nếu Trường và giảng viên có vướng mắc trong quá trình tổ chức giảng dạy, vui lòng liên hệ với MISA để được hỗ trợ theo thông tin liên hệ tại đây