Làm thế nào để sinh viên thực hành AMIS.VN?

AMIS.VN là phần mềm online, vì vậy sinh viênchỉ cần đăng ký 1 tài khoảnđể có thể vừa thực hành tại lớp, vừa thực hành tại nhà trực tuyến qua Internet. Sinh viên có thể thực hành theo mô hình doanh nghiệp nhỏ không có chi nhánh hoặc mô hình tập đoàn có nhiều chi nhánh.

Sinh viên có thể thực hiện những việc sau đây để có thể thực hành phần mềm AMIS.VN:
  • Khai thác các tài liệu hướng dẫn sử dụng, bài tập thực hành để biết cách sử dụng phần mềm (xem tài liệu tại đây)