Kiến thức Những điểm mới trên MISA SME.NET 2015

Những điểm mới trên MISA SME.NET 2015

471
Ngày 01/03/2015, MISA chính thức phát hành sản phẩm MISA SME.NET 2015. Với việc áp dụng công nghệ tiên tiến nhất hiện nay, MISA SME.NET 2015 có nhiều cải tiến và bổ sung nhiều nghiệp vụ hơn so với các sản phẩm MISA SME.NET trước đây nhằm giúp khách hàng ngày càng sử dụng tốt hơn để phục vụ cho công tác tài chính tại đơn vị. Tiêu biểu có một số điểm ưu việt như:
 • Cập nhật các chính sách mới ban hành của nhà nước
 • Tăng tốc độ xử lý dữ liệu nhanh gấp 3 lần so với MISA SME.NET các phiên bản trước
 • Cải tiến giao diện nhập liệu và giao diện quản lý danh sách chứng từ để thân thiện hơn, dễ sử dụng hơn
 • Tự động hóa quy trình tác nghiệp giữa thủ quỹ và thủ kho với kế toán
 • Bổ sung và giải quyết triệt để mọi nghiệp vụ đặc thù của doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực, ngành nghề
 • Đáp ứng linh hoạt các yêu cầu về biểu mẫu chứng từ, báo cáo theo đặc thù doanh nghiệp

Sau đây là một số điểm mới trên MISA SME.NET 2015 so với các sản phẩm MISA SME.NET trước đây.

1. Cập nhật chính sách mới của nhà nước

 • Đáp ứng Thông tư 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp (thay thế quyết định 15)
  • Cập nhật hệ thống tài khoản mới
  • Cập nhật hệ thống báo cáo tài chính mới
  • Đáp ứng các nghiệp vụ kế toán có sự thay đổi theo hướng dẫn của thông tư
 • Đáp ứng Thông tư 151/2014/TT-BTC về hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế

2. Tăng tốc độ lên gấp 3 lần

MISA SME.NET 2015 sử dụng công nghệ mới nhất để cải tiến tốc độ:

 • Tốc độ mở chứng từ, tìm kiếm và nạp danh sách chứng từ chưa tới 30s
 • Tốc độ thời gian tính giá đối với phương pháp nhật trước, xuất trước nhanh hơn gấp 2 lần
 • Tốc độ xem báo cáo, sổ sách nhanh hơn gấp 3 lần

3. Cải tiến giao diện

 • Thêm 2 phân hệ: Thủ quỹ, thủ kho để giúp thủ quỹ, thủ kho có thể tham gia vào phần mềm để quản lý các chứng từ thu/ chidễ dàng đối chiếu với kế toán
 • Tách quản lý hóa đơn ra thành 1 phân hệ riêng để NSD dễ dàng thực hiện và quản lý hóa đơn
 • Cải tiến giao diện danh sách chứng từ: Gộp các danh sách chứng từ chung trong 1 danh sách để dễ dàng tra cứu, tìm kiếm theo nhiều tiêu chí.

VD: Phân hệ quỹ: Gộp phiếu thu và phiếu chi chung trong 1 danh sách

 • Tùy chỉnh được các cột giá trị hiển thị trên màn hình danh sách chứng từ, hay ẩn hiện các cột trong giao diện nhập chứng từ dễ dàng, thuận tiện, mà không cần phải sửa mẫu
 • Dễ dàng kiểm tra, đối chiếu chứng từ bằng cách mở cùng lúc nhiều giao diện hoặc tham chiếu đến những chứng từ có liên quan đến chứng từ đang hạch toán trực tiếp trên giao diện nhập liệu

4. Cải tiến, bổ sung thêm nhiều nghiệp vụ quản trị tài chính kế toán cho doanh nghiệp

MISA SME.NET 2015 cải tiến, và bổ sung nhiều nghiệp vụ mà các phiên bản trước chưa đáp ứng để giúp khách hàng dễ dàng hạch toán trên phần mềm.

Sau đây là một số điểm khác biệt trong từng nghiệp vụ:

Quỹ, ngân hàng, thủ kho

Phần mềm bổ sung thêm các nghiệp vụ:

 • Thu nợ của nhiều khách hàng, nhiều hóa đơn cùng lúc để đáp ứng cho trường hợp các doanh nghiệp dịch vụ công ích, thu tiền điện, nước… giúp kế toán muốn quản lý được từng nhân viên thu bao nhiêu tiền theo từng lần nộp cho kế toán, và thu của những khách hàng nào, của hóa đơn nào.
 • Cho phép thủ quỹ tiếp nhận các chứng từ Thu/ Chi tiền từ kế toán để ghi vào sổ quỹ
 • Lập biên bản kiểm kê quỹ, và tự động đối chiếu Sổ quỹ của Thủ quỹ với Sổ chi tiết tiền mặt tại quỹ của Kế toán để phát hiện chênh lệch giúp tiết kiệm tới hơn 80% thời gian công việc của thủ quỹ.
 • Cho phép dự báo được dòng tiền trong tương lai giúp doanh nghiệp chủ động trong kế hoạch chi tiêu, trả nợ… (Dựa vào hạn thanh toán cho nhà cung cấp và của khách hàng để dự báo các khoản có thể thu hoặc phải trả)

Phần mềm cải tiến một số các nghiệp vụ sau:

 • Cải tiến giao diện đối chiếu ngân hàng với sổ phụ ngân hàng dễ dàng , bỏ đối trừ chỉ bỏ đối trừ lần đối trừ gần nhất
 • Khi tính tỷ giá xuất quỹ của tài khoản tiền gửi tự động tính tỷ giá theo từng tài khoản ngân hàng

Kho, thủ kho

Phần mềm cải tiến một số nghiệp vụ:

 • Quản lý hàng hóa theo nhiều đơn vị tính, quy đổi nhiều đơn vị tính ra 1 đơn vị chuẩn khi nhập, xuất vật tư hàng hóa.
 • Khi in phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ đơn giá trên phiếu xuất kho thể hiện đơn giá bán chứ không phải giá nhập để khi gửi cho đại lý đại lý không biết giá vốn của hàng

Phần mềm bổ sung một số nghiệp vụ:

 • Quản lý hàng hóa theo nhiều đặc tính hàng hóa: Màu sắc, kích cỡ, số khung, số máy… và NSD tự thiết lập các đặc tính muốn theo dõi cho riêng từng hàng hóa.
 • Bổ sung cho phép thủ kho tiếp nhận các phiếu nhập kho, xuất kho từ kế toán kho để ghi vào thẻ kho giúp tiết kiệm 70% công việc của thủ kho
 • Cho phép lập biên bản kiểm kê kho và tự động đối chiếu thẻ kho của thủ kho và sổ chi tiết VTHH của kế toán kho để xử lý chênh lệch

Mua hàng
Phần mềm cải tiến một số các nghiệp vụ sau:

 • Cải tiến nghiệp vụ hàng về trước hóa đơn về sau để đáp ứng trường hợp ngày nhận hóa đơn khác tháng với ngày nhận hàng và hạch toán thuế đúng ngày trên hóa đơn
 • Một chứng từ chi phí mua hàng có thể phân bổ được nhiều lần (nếu chưa phân bổ hết) cho những hóa đơn mua hàng khác nhau
 • Cho phép phân bổ nhiều chứng từ chi phí mua hàng cho một chứng từ mua hàng. Hoặc trên một chứng từ mua hàng, phần mềm cho phép chọn cùng lúc nhiều chứng từ chi phí mua hàng để phân bổ.

Bổ sung thêm nghiệp vụ:

 • Lập chứng từ giảm giá cho chứng từ mua hàng không qua kho

Bán hàng

Cải tiến một số nghiệp vụ:

 • Cải tiến cho phép chuyển những chứng từ bán hàng thu tiền ngay thành chứng từ chưa thu tiền và ngược lại mà không cần phải xóa chứng từ đi lập lại.

Bổ sung thêm một số nghiệp vụ:

 • Cho phép hạch toán được thuế xuất khẩu trên chứng từ bán hàng
 • Đáp ứng nghiệp vụ xuất hóa đơn trước, hạch toán doanh thu sau; nghiệp vụ nhập chứng từ bán hàng trước, cuối ngày hay cuối tháng xuất một hóa hóa đơn.
 • Cho phép thiết lập chính sách giá bán, chính sách chiết khấu theo từng đơn vị tính, và cho chọn dựa trên giá bán nào để lập chính sách giá.

Quản lý công nợ:

Cải tiến các nghiệp vụ bù trừ, đối trừ công nợ:

 • Khi bù trừ công nợ phải thu và công nợ phải trả cho phép bù trừ theo từng hóa đơn
 • Đối trừ công nợ của nhiều khách hàng cùng lúc, tự động xử lý chênh lệch tỷ giá ngay trên chứng từ đối trừ khi thực hiện đối trừ chứng từ công nợ ngoại tệ

Bổ sung thêm nghiệp vụ thu nợ:

 • NSD tự thiết lập các khoảng nợ tới hạn, nợ quá hạn để theo dõi trên các báo cáo theo nhu cầu của từng đơn vị
 • Lập Kế hoạch thu nợ, mục tiêu thu nợ, đánh giá hiệu quả công tác thu nợ

Quản lý hóa đơn

Cải tiến nghiệp vụ:

 • Quản lý nhiều quyết định áp dụng hóa đơn của DN nếu doanh nghiệp sử dụng cả 2 loại hóa đơn (HĐ tự in/ đặt in và HĐ điện tử), đồng thời theo dõi được trạng thái có hiệu lực của từng quyết định (Phần mềm vẫn cho phép NSD tải mẫu quyết định về máy để điền thông tin, in để nộp cho cơ quan thuế) , cho đính kèm file để lưu trữ trên phần mềm
 • Lập và in Thông báo phát hành hóa đơn điện tử , Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, Phiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý

Bổ sung thêm:

 • Đáp ứng nghiệp vụ công ty có nhiều chi nhánh phụ thuộc, TCT thông báo phát hành hóa đơn và phân bổ số hóa đơn đặt in cho các chi nhánh phụ thuộc sử dụng chung hóa đơn

Quản lý thuế

Cải tiến một số nghiệp vụ để đáp ứng tốt hơn:

 • Khi tạo dữ liệu yêu cầu chọn phương pháp kê khai thuế để khi tạo xong phần mềm tùy biến giao diện nhập liệu phù hợp với phương pháp đã chọn và phần mềm tự động tổng hợp lên tờ khai thuế GTGT tương ứng
 • Cho phép lập tờ khai thuế TTĐB, TNCN, thuế tài nguyên, thuế bảo vệ môi trường
 • Cải tiến giao diện lập tờ khai thuế kèm các phụ lục theo hướng mỗi loại là 1 tab để KH dễ kiểm tra, đối chiếu (giống thiết kế của HTKK)
 • Bổ sung thêm nghiệp vụ: Cho phép NSD nộp báo cáo thuế trực tiếp qua iHTKK từ phần mềm MISA SME.NET 2015

Lương

Bổ sung thêm các nghiệp vụ sau:

 • Cho phép lập bảng chấm công tổng hợp, hay nhập khẩu bảng tổng hợp công
 • Tính lương làm thêm, làm đêm
 • Cải tiến khi tính lương cho phép NSD chọn tính lương cơ bản dựa theo hệ số và mức lương tối thiểu hay tính lương cơ bản dựa trên lương thỏa thuận của từng nhân viên

TSCĐ, CCDC

Cải tiến một số nghiệp vụ:

 • Đáp ứng nghiệp vụ kế toán mua hàng đã nhận được hóa đơn của nhà cung cấp nhưng tài sản chưa về tới doanh nghiệp
 • Cho phép theo dõi được giá trị tính khấu hao theo kế toán và theo luật thuế TNDN để khi tính khấu hao phần mềm tự động tách riêng phần nào là chi phí hợp lý, phần nào là chi phí không hợp lý

Bổ sung các nghiệp vụ:

 • Đáp ứng nghiệp vụ chuyển TSCĐ thuê tài chính thành TSCĐ chủ sở hữu
 • Bổ sung 1 phân hệ quản lý CCDC để giải quyết đầy đủ các nghiệp vụ CCDC: Tăng, Giảm, Điều chuyển, Kiểm kê,…
 • Đáp ứng nghiệp vụ chuyển hàng loạt TSCĐ thành CCDC

Hợp đồng bán

Cải tiến việc quản lý thông tin hợp đồng và ghi nhận doanh số hợp đồng cho nhân viên:

 • Theo dõi tiếp được hợp đồng dở dang từ năm trước chuyển sang để biết giá trị đã thu, đã chi , đã xuất hóa đơn là bao nhiêu để năm nay thực hiện tiếp
 • Cho phép một hợp đồng ghi nhận doanh số cho một hay nhiều nhân viên


Giá thành

Bổ sung các nghiệp vụ:

 • Đáp ứng nghiệp vụ tính giá thành theo phương pháp Phân bước liên tục
 • Cho phép đánh giá sản phẩm dở danh theo nhiều phương pháp: Theo sản phẩm tương đương, theo nguyên vật liệu trực tiếp, theo định mức
 • Khi tính giá thành theo công trình không có chức năng đánh giá dở dang để giảm bớt thao tác cho người dùng

Quản lý chi phí

 • Bổ sung báo cáo tình hình chi phí thực hiện so với kế hoạch giúp NSD biết được

Tổng hợp

Bổ sung thêm các nghiệp vụ sau:

 • Giúp NSD quản lý các cho phí trả trước phát sinh trong kỳ và tự động phân bổ chi phí trả trước hàng tháng cho từng đối tượng tập hợp chi phí
Danh sách các chi phí trả trước phát sinh trong kỳ

Phần mềm tự động hạch toán chi phí trả trước phân bổ hàng tháng
 • NSD dễ dàng lập báo cáo tài chính để nộp và lưu trữ lại các báo cáo tài chính đã nộp cho cơ quan thuế để lưu trữ lại tra cứu khi cần
Khi lập BCTC thì lập các báo cáo tài chính và các phụ lục cùng 1 lúc.


Phân tích tài chính

 • Cải tiến biểu đồ phân tích doanh thu theo nhiều chiều hơn: theo sản phẩm, đơn vị kinh doanh, địa phương, thời gian, nhóm sản phẩm
 • Bổ sung thêm biểu đồ phân tích chi phí theo đơn vị, khoản mục chi phí ; Phân tích lãi lỗ theo thời gian, đơn vị
 • Bổ sung biểu đố phân tích nợ phải thu theo loại nợ, nợ trước hạn, nợ quá hạn
 • Bổ sung biểu đồ phân tích tồn kho theo mặt hàng, thời gian về mặt số lượng và giá trị

Nghiệp vụ khác

Cải tiến một số nghiệp vụ sau:

 • Khai báo các danh mục:
 • Cải tiến việc quản lý hàng hóa theo nhiều nhóm giúp NSD dễ dàng thống kê theo nhiều nhóm ( theo hàng sản xuất, theo nhóm giá, …)
 • Gộp chung danh mục Chi nhánh và danh mục phòng ban thành danh mục cơ cấu tổ chức giúp NSD quản lý tập chung trong một danh sách phục vụ cho việc xem báo cáo theo bộ phận/ phòng ban dễ dàng

Khai báo số dư ban đầu:

 • Quản lý tồn kho đầu kỳ VTHH theo phương pháp NTXT và đích danh theo từng chứng từ nhập còn tồn
 • Quản lý số dư ban đầu công nợ khách hàng, nhà cung cấp theo từng hóa đơn nợ

Bổ sung báo cáo đối chiếu bán hàng và hóa đơn, bán hàng và xuất kho, hàng trả lại và nhập kho để NSD dễ dàng đối chiếu để phát hiện chênh lệch

5. Báo cáo, chứng từ

 • NSD có thể tự thiết kế các mẫu chứng từ (hóa đơn, phiếu xuất kho, đơn hàng, UNC…) theo đặc thù của đơn vị và đưa vào phần mềm để sử dụng
 • NSD tự thiết lập các thông tin muốn hiển thị trên báo cáo, lưu lại mẫu và các tùy chọn tham số báo cáo để sử dụng cho các lần sau

6. Bổ sung các tiện ích

 • NSD có thể lập đồng thời 2 bộ báo cáo nội bộ và báo cáo thuế trên cùng một dữ liệu vì vậy chỉ cần nhập chứng từ một lần

 • Cho phép tham chiếu tới các chứng từ liên quan để xem nhanh chứng từ, và dễ dàng tra cứu
 • NSD có thể tự thiết lập quy tắc đánh số thứ tự của chứng từ và ký hiệu của từng loại chứng từ, ngay từ đầu trước khi nhập chứng từ
  • VD: Phiếu thu : PT
  • Phiếu chi: PC
  • Phiếu xuất kho: XK
 • Có chức năng hướng dẫn các bước ban đầu giúp KH chuẩn bị dữ liệu vào file excel rồi nhập khẩu vào phần mềm.

Cách làm này giúp khách hàng lần đầu tiên sử dụng phần mềm dễ dàng sử dụng