Kiến thức Nhân sự Giải quyết thủ tục cho nhân viên nghỉ việc nhanh, gọn với...

Giải quyết thủ tục cho nhân viên nghỉ việc nhanh, gọn với AMIS.VN

884
Ngoài thỏa mãn nhu cầu tác nghiệp thì có được gì thêm hay không?
Chi phí đầu tư có phù hợp với khả năng tài chính DN không?
Cộng đồng người sử dụng đánh giá sao?
Chất lượng sản phẩm/dịch vụ ra sao?
Sản phẩm này so với các sản phẩm khác thì có ưu điểm gì nổi bật?
Công tác bảo hành, bảo trì, hỗ trợ sau bán hàng ra sao?
Tôi muốn mua thì phải làm thế nào?
Quá trình triển khai sản phẩm này diễn ra như thế nào?

AMIS.VN giúp doanh nghiệp quản lý các yêu cầu nghỉ việc, giải quyết các thủ tục cần thiết đối với những nhân viên xin nghỉ việc. Đồng thời, cung cấp các báo cáo phân tích về tình trạng nghỉ việc của nhân viên và lý do vì sao nghỉ.

Giải quyết các thủ tục cho nhân viên nghỉ việc
 • Theo dõi được danh sách nhân viên nào đang làm thủ tục thôi việc, nhân viên nào đã nghỉ việc.
 • Theo dõi được các thủ tục giấy tờ nhân viên cần hoàn thành trước khi nghỉ, thủ tục nào đã xong, thủ tục nào chưa xong.
 • Theo dõi danh sách các tài sản cần thu hồi trước khi nhân viên nghỉ việc.
 • Theo dõi các khoản công nợ giữa nhân viên và đơn vị cần phải hoàn thành trước khi nhân viên nghỉ việc.
 • Hỗ trợ lập chứng từ khấu trừ thuế TNCN tự in theo mẫu thông tư 37/2012/TT-BTC cho nhân viên nghỉ việc.
 • Theo dõi việc trả sổ BHXH và thu hồi thẻ BHYT đối với những nhân viên đã nghỉ việc.
 • Hỗ trợ gửi email thông báo về việc nhân sự nghỉ việc tới các bộ phận có liên quan.


Báo cáo
 • Cho phép phân tích, thống kê tình hình nhân viên nghỉ việc
 • Biểu đồ phân tích lý do thôi việc
 • Danh sách nhân viên chưa hoàn thành thủ tục thôi việc
 • Danh sách tài sản cần bàn giao khi thôi việc
 • Danh sách nhân viên nghỉ việc chưa nhận sổ bảo hiểm
 • Báo cáo thống kê ngày công của nhân viên thôi việc