Kiến thức Nhân sự AMIS.VN – Đánh giá năng lực, năng suất đội ngũ bằng nhiều...

AMIS.VN – Đánh giá năng lực, năng suất đội ngũ bằng nhiều phương pháp

740
Ngoài thỏa mãn nhu cầu tác nghiệp thì có được gì thêm hay không?
Chi phí đầu tư có phù hợp với khả năng tài chính DN không?
Cộng đồng người sử dụng đánh giá sao?
Chất lượng sản phẩm/dịch vụ ra sao?
Sản phẩm này so với các sản phẩm khác thì có ưu điểm gì nổi bật?
Công tác bảo hành, bảo trì, hỗ trợ sau bán hàng ra sao?
Tôi muốn mua thì phải làm thế nào?
Quá trình triển khai sản phẩm này diễn ra như thế nào?

AMIS.VN giúp tự động hóa công tác đánh giá nhân viên định kỳ trong doanh nghiệp từ khâu xây dựng các tiêu chí đánh giá, tổ chức đợt đánh giá, cho phép nhân viên tự đánh giá, quản lý đánh giá nhân viên đến khâu tổng hợp kết quả đánh giá. Từ kết quả đánh giá nhân viên, các nhà quản lý của đơn vị sẽ có các định hướng trong việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của đơn vị để nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.

Hỗ trợ nhiều phương pháp đánh giá
 • Quản lý hoạt động đánh giá năng lực của nhân viên dựa theo bộ hồ sơ năng lực của đơn vị.
 • Quản lý hoạt động đánh giá năng suất của nhân viên theo phương pháp KPI.
 • Hỗ trợ lưu kết quả đánh giá 360 độ kết hợp với các phương pháp đánh giá năng lực và năng suất của nhân viên.

Tự động hóa quy trình đánh giá
 • Cho phép xây dựng các tiêu chí đánh giá phục vụ cho việc đánh giá theo năng lực hoặc năng suất.
 • Thiết lập được bộ tiêu chí đánh giá gắn với từng vị trí công việc, vai trò công việc.
 • Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các đợt đánh giá nhân viên định kỳ.
 • Hỗ trợ gửi email thông báo và yêu cầu nhân viên thực hiện đánh giá định kỳ.
 • Cho phép nhân viên thực hiện đánh giá trực tuyến thông qua hệ thống.
 • Sau khi nhân viên đánh giá xong, hệ thống sẽ tự động chuyển kết quả tới người quản lý của nhân viên để tiếp tục qui trình đánh giá. Quản lý cũng thực hiện việc đánh giá nhân viên cấp dưới trực tuyến qua hệ thống.
 • Cung cấp chức năng tự động nhắc nhân viên về việc hoàn thành đợt đánh giá trước khi kết thúc thời hạn yêu cầu.
 • Cho phép nhân sự tổng hợp kết quả sau khi kết thúc đợt đánh giá và gửi cho cấp quản lý, làm căn cứ xây dựng các chính sách đào tạo và phát triển nguồn lực của đơn vị.
Nhiều báo cáo thống kê, phân tích
 • Báo cáo kết quả đánh giá của từng nhân viên
 • Danh sách nhân viên chưa hoàn thành đợt đánh giá
 • Bảng tổng hợp đánh giá nhân viên
 • Bảng tổng hợp kết quả đánh giá trong năm