Kiến thức Văn hóa doanh nghiệp Phát huy sáng kiến của nhân viên bằng AMIS.VN

Phát huy sáng kiến của nhân viên bằng AMIS.VN

449

Phát huy sáng kiến của mọi nhân viên trong doanh nghiệp


Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, Doanh nghiệp thường xuyên kêu gọi nhân viên tích cực đóng góp sáng kiến để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Có khá nhiều sáng kiến, giải pháp từ cán bộ nhân viên góp phần giải quyết được những khó khăn, ách tắc công việc; giúp tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động, cải tiến công tác quản lý,….

Trên thực tế, việc duy trì phong trào phát huy sáng kiến một cách thường xuyên và liên tục ở các Doanh nghiệp gặp những khó khăn cơ bản như:
Không có kênh để nhân viên chủ động nêu sáng kiến hoặc để mọi người đánh giá bình luận xem sáng kiến ấy mang lại hiệu quả gì,…
Nhân viên không tích cực hưởng ứng đóng góp ý tưởng vì ngại trao đổi ý kiến trực tiếp với Sếp
Có những ý tưởng có thể áp dụng ngay nhưng có những sáng kiến chưa thể triển khai ngay tại đơn vị nếu Doanh nghiệp không có kênh thu thập, phân loại và đánh giá chất lượng của các sáng kiến thì không có dữ liệu để tuyên dương những sáng kiến hiệu quả nhất, nhân viên nào tích cực nêu sáng kiến nhất hay đánh giá sáng kiến nên đưa vào áp dụng ở các giai đoạn thích hợp,…

Vì thế, MISA xây dựng ứng dụng SÁNG KIẾN trên phần mềm Quản trị Doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN nhằm phục vụ nhu cầu nội bộ của chính MISA cũng giúp giải quyết được thực trạng quản trị sáng kiến tại các Doanh nghiệp hiện nay.

Quản trị sáng kiến

Ứng dụng Sáng kiến giúp Doanh nghiệp thu thập, đánh giá, đưa vào áp dụng những sáng kiến của nhân viên nhằm nâng cao hiệu quả năng suất làm việc. Chương trình thống kê những sáng kiến được đánh giá là sáng tạo nhất giúp cấp lãnh đạo tuyên dương, kêu gọi cán bộ nhân viên tích cực đóng góp các ý tưởng sáng tạo.

Các tính năng cơ bản gồm:
Thu thập được sáng kiến của nhân viên ngay khi họ nghĩ ra
Tập hợp, lữu trữ sáng kiến của tất cả nhân viên trong công ty
Tìm kiếm, tra cứu sáng kiến để áp dụng vào công việc một cách dễ dàng và nhanh chóng
Thống kê được những sáng kiến được đánh giá là sáng tạo nhất

Giao diện của ứng dụng Sáng kiến


Ghi nhận
Nơi cmt
Nơi đánh giá